Skoči do osrednje vsebine

S pomočjo podatkov iz portala OPSI študentje rešili izzive

Ekipa portala OPSI tudi v tem letu aktivno sodeluje z različnimi deležniki, med njimi tudi fakultetami ter jih spodbuja k ponovni uporabi odprtih podatkov javnega sektorja.

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko so študentje tekom semestra pripravili seminarske naloge na temo vizualizacije odprtih podatkov. Slednje so v torek, 21. januarja 2020 , predstavili pri predmetu Multimedijske tehnologije.

Ob pričetku semestra so študentje namreč dobili izzive, ki so jih morali s seminarskimi nalogami rešiti. Dodatno razlago in pomoč o vsebini podatkov, so lahko prejeli od uslužbencev ministrstev, katerih podatke so uporabili pri reševanju izziva.

Formirali so 19 skupin, ki so reševale naslednje izzive:

- prikaz državnega proračuna
- povprečne mesečne bruto plače po skupinah poklicev in spolu
- letalski promet
- dnevne migracije
- gradbena dovoljenja, občinski prostorski načrti
- cene stanovanj
- dohodki občin
- nepremičninski podatki
- vizualizacija melodije

Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za finance, Statističnega urada ter Ministrstva za javno upravo.

Reševanje teh izzivov je del aktivnosti Ministrstva za javno upravo, s katerim uspešno spodbujamo k  ponovni uporabi odprtih podatkov javnega sektorja in so del Ekosistema odprtih podatkov Slovenije.