Skoči do osrednje vsebine

Poostren nadzor tovornih vozil pri mejnem prehodu Dobovec

Cestna povezava do mejnega prehoda Dobovec je ena izmed cestnih povezav, na katerih je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo v lanskem letu prepovedalo tranzit težkega tovornega prometa z namenom izboljšanja kakovosti bivanja in večje prometne varnosti lokalnega prebivalstva.

Poostren nadzor tovornih vozil | Avtor MZI

Problematika tranzita težkih tovornih vozil je posebej izrazita na območju Šentjurja, kjer omenjena cestna povezava do avtoceste A1 poteka neposredno skozi mestno jedro. Na Ministrstvu za infrastrukturo si v sodelovanju z Občino Šentjur in ostalimi lokalnimi skupnostmi prizadevamo, da bi v največji možni meri omilili negativne učinke prometa. Zato budno spremljamo učinke že omenjene omejitve tranzita težkih tovornih vozil, pri čemer z veseljem ugotavljamo, da se je obseg težkega tovornega prometa zmanjšal.

Z Občino Šentjur tudi sicer tesno sodelujemo pri izvedbi infrastrukturnih projektov, ki bi do izgradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur izboljšali kakovost življenja njenih občank in občanov.

Eden izmed ukrepov za ugotavljanje spoštovanja prej omenjenih prepovedi tranzita težkih tovornih vozil je tudi izvajanje poostrenih nadzorov tovornega prometa. Tako so pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo 20. januarja 2020 v Rogatcu izvajali poostren nadzor težkih tovornih vozil, pri katerem so sodelovali Policija, Inšpekcija za cestni promet Inšpektorata RS za infrastrukturo in Finančna uprava Republike Slovenije.

Prvenstveni cilj nadzora je bilo ugotavljanje upravičenosti vožnje težkih tovornih vozil na cestni povezavi, ki vodi do mejnega prehoda Dobovec, saj je na omenjeni cestni povezavi prepovedan tranzit težkih tovornih vozil, z izjemo tistih, ki imajo v območju prepovedi oziroma v območju Krapinsko-zagorske županije izhodišče ali cilj (npr. naklad ali razklad, sedeže podjetja). Nadzorni organi so posebno pozornost posvečali tudi ugotavljanju ostalih kršitev, povezanih zlasti s tehnično brezhibnostjo tovornih vozil, pritrjevanjem tovora, psihofizičnim stanjem voznikov, socialno zakonodajo ...

V okviru izvedenega nadzora je je bilo ustavljenih in kontroliranih 25 tovornih vozil (vlačilcev) in 20 priklopnikov (polpriklopnikov), ki so jih prevažali prevozniki iz naslednjih držav:
- 8 x Slovenija
- 13 x Hrvaška
- 2 x Bosna in Hercegovina
- 1 x Makedonija
- 1 x Avstrija.

Pri nadzoru sta bili ugotovljeni dve kršitvi, povezani z neustrezno pritrjenim tovorom, ostalih kršitev pa ni bilo.

Ob tem naj dodamo, da je šlo za meddržavno koordinirano akcijo poostrenega nadzora tovornega prometa, ki so jo na hrvaški strani cestne povezave do mejnega prehoda Dobovec izvajali tudi hrvaški nadzorni organi.

Iskalnik