Skoči do osrednje vsebine

Priložnost financiranja EU

„Kultura zunaj meja - Olajševanje inovacij in raziskovalnega sodelovanja med evropskimi muzeji in kraji kulturne dediščine“

Kurent, Plečnikove arkade, čipke, Narodna in univerzitetna knjižnica

Slovenska dediščina | Avtor: Ministrstvo za kulturo

Mreža bo združevala evropske muzeje in kulturno dediščino (nacionalne muzeje, regionalne in lokalne muzeje, kraje z dodeljenim znakom evropske dediščine in evropske kulturne poti itd.) z raziskovalci in ustreznimi javnimi organi za podporo sodelovanju med evropskimi muzeji in kraji kulturne dediščine. Mreža bo iskala inovativne načine za skupno rabo zbirk, raziskovalnih ustanov in specializiranega znanja za obnovo/konservacijo, vključno z veščinami v tradicionalnih obrteh in tehniki. V času svojega obstoja bodo pripravljene skupne potujoče razstave ali skupne digitalne razstave. Na podlagi osredotočenega, kritičnega ocenjevanja obstoječih praks in ovir je cilj mreže razviti razumevanje izzivov in priložnosti za sodelovanje evropskih muzejev in krajev kulturne dediščine. Mreža bi morala posebno pozornost nameniti trajnostnemu in zaposlovalnemu vidiku nadaljnjega institucionalnega sodelovanja.

Mreža bo začrtala in delila najboljše evropske prakse. Ocenila bo ovire in možnosti okrepljenega sodelovanja. Prav tako bo opredelila posebne potrebe po raziskavah, inovacijah in usposabljanju snovalcev politike za izboljšanje sodelovanja evropskih muzejev in krajev kulturne dediščine, s čimer bo prispevala k oblikovanju raziskovalnega in inovacijskega programa za kulturno dediščino Obzorje Evropa.

Rok za prijavo: 12. marec 2020 do 17. ure

Več informacij najdete na spletni strani Evropske komisije