Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi v zvezi z aviarno influenco na Madžarskem in distribucijo mesa v Sloveniji

V začetku letošnjega leta se je v nekaterih državah članicah Evropske unije začela pri perutnini pojavljati visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8. Do sedaj so bolezen prijavile Poljska, Slovaška, Madžarska in Romunija.

Madžarska je do sedaj prijavila bolezen na dveh gospodarstvih: na enem s 53.500 purani in enem s 115.548 racami.

Madžarski pristojni organi so UVHVVR popoldne dne 16. januarja 2020 obvestili, da so šli purani z gospodarstva, na katerem je bila kasneje potrjena aviarna influenca, v zakol v času pred pojavom kliničnih znakov - živali so bile v inkubaciji. Pošiljka mesa puranov, zaklanih v tem času, je prispela tudi v Slovenijo, in sicer:

- 7. januarja 2020, Kvibo d.o.o., 4.800 kg: sveže meso puranji file (prsi) predpakirano v večjih kosih, ki se lahko v mesnicah prodajajo postrežno, LOT: 3210267, 1108267

- 8. januarja 2020, Panvita d.d., 1.770 kg: sveže meso puranji file (prsi) predpakirano v večjih kosih, ki se lahko v mesnicah prodajajo postrežno, LOT: 0003209267.

V skladu s točko e)  tretjega odstavka 13. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence (Uradni list RS, št. 47/07 in 42/10) (ki povzema Direktivo Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS)  je treba za meso puranov, ki so bili zaklani v obdobju med verjetnim datumom vnosa HPAI na gospodarstvo in začetkom izvajanja ukrepov ob sumu na bolezen na gospodarstvu, kjer je to mogoče, ugotoviti namembni kraj in ga odstraniti pod uradnim nadzorom.

UVHVVR je o spornem mesu obvestila oba nosilca dejavnosti, ki sta že pričela s postopki umika - in ker je meso že v rokah končnega potrošnika - tudi odpoklica mesa. Uradni veterinarji spremljajo postopek umika in odpoklica. Odpoklic mesa se - kot je navedeno zgoraj - izvaja zaradi predpisov o zdravju živali, da se prepreči morebiten prenos bolezni na živali.

Postopki, ki jih morajo glede ravnanja z mesom izvesti končni potrošniki, so objavljeni na prodajnih mestih.