Skoči do osrednje vsebine

Razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo EACEA, odgovorna za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa, je 17. dec. 2019 objavila razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu »Krepitev kulturnega sodelovanja in konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih industrij na Zahodnem Balkanu« (EACEA 39/2019), ki je financiran iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II). Rok za oddajo prijave je 17. mar. 2020.

Krepitev kulturnega sodelovanja in konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih industrij na Zahodnem Balkanu

Razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu | Avtor Creative Europe

Cilj razpisa je povečanje čezmejnega kulturnega sodelovanja in konkurenčnosti kulturnih in kreativnih industrij na področju regij Zahodnega Balkana in držav članic EU.

Prioritete razpisa so:

– povečati zmogljivost kulturnih in ustvarjalnih industrij za nadnacionalno in mednarodno delovanje;

– povečati nadnacionalno kroženje kulturnih in ustvarjalnih del ter transnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev;

– okrepiti medkulturni dialog med umetniki, kulturnimi subjekti in širšo javnostjo.

Pogoj za upravičenost na razpisu je partnerstvo najmanj petih organizacij članic EU in Zahodnega Balkana, ki so upravičene do sredstev IPA II, pri čemer morata biti vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav članic EU in vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav Zahodnega Balkana. Projekti lahko trajajo najmanj 24 in največ 48 mesecev, dejavnosti pa se morajo začeti med 1. januarjem in 31. marcem 2021. (Projekti, ki so bili predloženi na redni razpis Kultura za projekte sodelovanja za leto 2020 (EACEA 32/2019, rok 27. nov. 2019), niso upravičeni.)

Skupna vrednost razpisa je 5 milijonov evrov. Podpora bo dodeljena približno 20 projektom. Zaprosite lahko za najmanj 100.000 EUR in največ 500.000 EUR in hkrati do največ 85 % upravičenega proračuna.

Več informacij pridobite na spletni strani EACEA in na zavodu Motovila, ki opravlja dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, info@ced-slovenia.eu.

1. in 6. 2. 2020 bo Ministrstvo za kulturo Severne Makedonije v znak promocije razpisa Kultura za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu (EACEA 39/2019) v Skopju organiziralo dogodek »Creative Europe – Western Balkan’s Window Call and the Regional Cultural Cooperation. Udeležence bodo nagovorili vodja delegacije EU v Makedoniji Samuel Žbogar, makedonski kulturni minister Hysni Ismaili in Helene Skikos iz Evropske komisije. Cilj dogodka je orisati politični kontekst regionalnega in kulturnega sodelovanja EU v procesu podpore krepitvi zmogljivosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja na Zahodnem Balkanu. Več na povezavi.

1. 2. 2020 bo za prijavitelje na razpis programa Ustvarjalna Evropa za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu (EACEA 39/2019) organizirana tehnična delavnica, ki jo organizira zavod Motovila, ki opravlja dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Več na povezavi.