Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo dodatna sredstva za izbor programov javnih del za leto 2020

Za Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2020 so zagotovljena dodatna sredstva.

Zavod RS za  zaposlovanje bo danes, dne 16.1.2020, objavil spremembo javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2020, s katero se zagotavlja dodatna sredstva.
Skupaj bo za izvajanje programov javnih del v letu 2020 na voljo okvirno 22,3 mio EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Javna dela so namenjena predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.
Glede na povečanje sredstev se bo v izbrane programe javnih del v letu 2020 lahko vključilo okvirno 4.400 dolgotrajno brezposelnih oseb.