Skoči do osrednje vsebine

Najava javnega razpisa AAL za sofinanciranje IKT projektov na področju aktivnega staranja

Na spletni strani Skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju je objavljena najava razpisa za leto 2020 »HEALTHY AGEING WITH THE SUPPORT OF DIGITAL SOLUTIONS«.

Tema razpisa bo sledila spodbujanju digitalnih veščin pri starejših odraslih in izboljšanju kakovosti njihovega življenja z uporabo novih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Razpis bo namenjen hitro naraščajoči skupini starejšega prebivalstva, da bo čim dlje časa aktivna in samozadostna ter da bo pomoč okolja, ki jo starejši odrasli potrebujejo zadnja leta življenja čim bolj kakovostna, racionalna in pravočasna.

Zainteresirani prijavitelji iz Slovenije bodo lahko sodelovali pri običajnih sodelovalnih projektih (in ne pri malih sodelovalnih projektih), kar bo izhajalo tudi iz nacionalnih kriterijev upravičenosti za razpis AAL 2020.

Nacionalna kontaktna točka za program AAL: Alenka Tepina, telefon: 01/ 400 32 45, alenka.tepina@gov.si.

Najavo razpisa na spletni strani Skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju najdete na tem naslovu »HEALTHY AGEING WITH THE SUPPORT OF DIGITAL SOLUTIONS«.