Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Ksenija Klampfer se je zavzela za povečanje količine hrane za najbolj ogrožene

Odpravljanje najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam se v Sloveniji zagotavlja v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje. Gre za EU ukrep, ki se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim 2014-2020 in se v Sloveniji izvaja od leta 2014. Njegova vrednost znaša 24 milijonov evrov, od katerih država zagotavlja sofinanciranje v višini 15%. Evropskih sredstev za ta namen je dovolj do leta 2023, torej do nove finančne perspektive, v primeru potrebnih dodatnih količin prehranskih izdelkov s strani humanitarnih organizacij, pa bo ministrstvo potrebna sredstva zagotovilo. Ministrica mag. Ksenija Klampfer se je zavzela tudi za povečanje količine hrane za najbolj ogrožene, s čimer bodo posamezniki v paketu prejemali večjo količino hrane, kot je sedaj.

''Razdeljevanje prehranskih paketov je pomemben ukrep pri blaženju materialne in socialne stiske najranljivejših v naši družbi. To nam potrjujejo tudi podatki Rdečega Križa in Slovenske kartias, ki v zadnjih treh letih zaznavajo trend zmanjševanja prejemnikov pomoči'' izpostavlja ministrica mag. Klampfer in dodaja, da bo tudi v bodoče poskrbljeno za zadostno število prehranskih izdelkov. Upad števila prejemnikov paketov v zadnjih letih zaznavata obe partnerski organizaciji. Tako so npr. v Območnem združenju Rdeči Križ MB v letu 2018 evidentirali za okoli 3000 manj prejemnikov te oblike pomoči.

Dodajamo, da se količina zagotovljenih prehranskih izdelkov z višanjem njihove cene ne zmanjšuje, saj ministrstvo z namenom, da dvig cen hrane ne bi vplivalo na zmanjšanje prehranskih paketov, z dobavitelji sklene večletne pogodbe s fiksno ceno na enote izdelka.

Evropska skupnost in Slovenija hrano iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim namenjata lajšanju materialnih stisk najbolj ogroženih prebivalcev. Razdeljevanja hrane v okviru sklada se v Sloveniji izvaja od leta 2014 in zagotavlja 70% vse hrane, ki jo Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas razdelita med najbolj ogrožene. MDDSZ je v obdobju od 2014 do 2018 nabavilo več kot 16.031 ton hrane (moka, riž, olje, testenine, konzervirana zelenjava, mleko), ki jo v obliki paketov s hrano delita izbrani partnerski organizaciji, to sta Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas na več kot 370 razdelilnih mestih po celotni državi.