Skoči do osrednje vsebine

Vloge za promocijo vina na trgih tretjih držav lahko vlagatelji oddajo do 31. 1. 2020

Konec januarja se izteče rok za oddajo novih predlogov programov za promocijo vina in rok za oddajo vloge za izplačilo upravičenih stroškov za programe, ki so bili odobreni v letu 2019.

Rok za oddajo vloge za odobritev programa za promocijo vina na trgih tretjih držav je 31. 1. 2020.

31. 1. 2020 se izteče tudi rok za oddajo vloge za povrnitev upravičenih stroškov za promocijo vina na trgih tretjih držav za dejavnosti, ki so bile izvedene med 1. 6. 2019 in 31. 12. 2019.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja