Skoči do osrednje vsebine

Študijski obisk častnikov Slovenske vojske v Ministrstvu za notranje zadeve

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar sta danes, 14. januarja 2020, sprejela študente Poveljniško-štabne šole Slovenske vojske in jim predstavila delo ministrstva in policije.

Kot je uvodoma povedal minister Poklukar, je Ministrstvo za notranje zadeve umeščeno v sistem nacionalne varnosti, kjer skrbimo za sistem notranje varnosti. Med ključnimi cilji svojega mandata je izpostavil obvladovanje migracij. Ob tem se je pripadnikom Slovenske vojske posebej zahvalil za sodelovanje pri varovanju državne meje v mešanih patruljah s policijo. Kot pomembno je izpostavil tudi izvajanje Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025, pri čemer je izpostavil aktivno zaposlovanje v policiji in nujnost popolnjevanja policijskih vrst ter ustrezno opremljenost policistk in policistov. Kot tretji cilj pa je navedel modernizacijo in digitalizacijo resorja.

V nadaljevanju je predstavil trenutne prednostne naloge ministrstva, ki so sprememba zakonodaje, aktivna politika zaposlovanja v policiji, izboljšanje vodenja in upravljanja v ministrstvu in uvedba biometrične osebne izkaznice.

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je predstavila Policijo kot organ v sestavi ministrstva. Njena temeljna dolžnost in poslanstvo je zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri tem svoje delo opravlja zakonito, profesionalno in neodvisno.

Predstavila je organiziranost policije, ki deluje na državni, regionalni in lokalni ravni. Poudarila je učinkovito sodelovanje policije z lokalnimi skupnostmi, kar kaže tudi visoko zaupanje ljudi v njeno delo. Prednostne naloge policije so obvladovanje migracij in učinkovito varovanje državne meje, boj proti vsem oblikam kriminala, zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, vzdrževanje reda in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in njihovega premoženja.

Iskalnik