Skoči do osrednje vsebine

Delovno srečanje predstavnikov zaporov in centrov za socialno delo

V torek, 14. januarja 2020, smo na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij skupaj s Skupnostjo centrov za socialno delo organizirali delovno srečanje, namenjeno izmenjavi konkretnih informacij in izkušenj na področju obravnave storilcev nasilja in s posebnim poudarkom na obravnavi žrtev. Srečanja so se udeležili socialni in strokovni delavci, zaposleni v zaporih in na centrih za socialno delo, potekalo je v prostorih Ministrstva za kulturo.

Določbe Direktive o žrtvah iz leta 2012 so bile v naš pravni red v veliki večini prenesene z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki je pričela veljati 20. oktobra 2019. Spremembe zakonodaje so prinesle tudi nekatere novosti, ki se dotikajo dela socialnih delavcev v zaporih in na centrih za socialno delo, zato so tovrstna delovna srečanja pomembna za krepitev sodelovanja ter izmenjavo mnenj in izkušenj med različnimi institucijami.  

Na srečanju je bilo predstavljeno delo z žrtvijo nasilja v družini na centrih za socialno delo in obravnava storilcev nasilja v zaporih. Društvo za nenasilno komunikacijo je predstavilo svoje delo tako z žrtvijo kot povzročiteljem nasilja. Razprava se je dotikala tudi sklica multidisciplinarnega tima in predstavitve težav, do katerih pri tem prihaja v praksi ter urejanja odpusta obsojenca iz zapora, s konkretnimi koraki.

Delovno srečanje predstavnikov zaporov in centrov za socialno delo | Avtor Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij