Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Obveščamo vas, da je bil danes, 10. 1. 2020, v Uradnem listu št. 2/2020  objavljen "Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021". Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopni na spletni strani Urada RS za mladino.

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 2.900.000,00 EUR, od tega 1.450.000,00 EUR v letu 2020 in 1.450.000,00 EUR v letu 2021.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z ZJIMS in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Rok za oddajo prijav na javni poziv je ponedeljek, 10. 2. 2020.  

Urad RS za mladino vabi na javno predstavitev Javnega poziva (informativni dan), ki bo v sredo, 15. 1. 2020 ob 16. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Predhodne prijave niso potrebne.