Skoči do osrednje vsebine

Most čez Krko na Brodu v Podbočju ponovno odprt za promet

Promet preko lesenega mostu čez Krko v Brodu pri Podbočju, ki se nahaja na regionalni cesti R3-671, odsek 2237 Križaj–Podbočje–Šutna, bo danes 9. 1. 2020 odprt za promet.

Most čez Krko v Brodu pri Podbočju na regionalni državni cesti R3-671/2237 Križaj–Podbočje–Šutna v km 0,485 je bil na podlagi odločbe Inšpektorata RS za infrastrukturo zaprt za ves promet. Na podlagi pridobljenega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine in soglasjem Inšpektorata RS za infrastrukturo je Direkcija za infrastrukturo pristopila k vzdrževalnim delom za zagotavljanje prometne varnosti na mostu.

Danes je bil izveden komisijski pregled ter kontrolni inšpekcijski pregled mostu, na podlagi katerega je bilo s strani Inšpektorata podano soglasje za odprtje in prevoznost mostu.