Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji ugotavljajo, da prodaja pirotehničnih izdelkov upada

V ministrstvu in policiji že več let s preventivnimi aktivnostmi osveščamo javnost o pomenu odgovornega ravnanja s pirotehniko in prodaje pirotehničnih izdelkov v skladu z zakonodajo.

Rezultati našega dela, pri čemer sodelujemo tudi z drugimi inštitucijami, se iz leta v leto kažejo v zmanjšanju prodaje in posledično tudi uporabe.

Policija je namreč lani po doslej zbranih podatkih obravnavala manj kršitev po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih v primerjavi z letom 2018, prav tako se je zmanjšalo število poškodovanih oseb zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov.

Tudi inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve ugotavljajo, da so trgovci lani prodali bistveno manj pirotehničnih izdelkov kot v prejšnjih letih, veliko trgovcev pa je s prodajo tovrstnih izdelkov tudi prenehalo.

Inšpektorji so lani pri prodajalcih pirotehnike v 67 nadzorih, predvsem so bili ti opravljeni decembra, ugotovili tudi, da je bil kupcem omogočen prost dostop do pirotehničnih izdelkov, prodajalec ni imel certifikata o strokovni usposobljenosti, pirotehnični izdelki so bili brez oznake »CE«, kar je za slovenski trg obvezno. Inšpekcijski nadzori so pokazali tudi, da prodajalec ni imel ustreznega skladišča za pirotehniko, ugotovljene so bile prevelike količine pirotehnike na prodajnem mestu, v določenih primerih je bilo ugotovljeno neprimerno skladiščenje pirotehničnih izdelkov na prodajnih policah.

Iskalnik