Skoči do osrednje vsebine

Srečanje slovenskih projektih partnerjev na projektu VISFRIM

V torek, 7.1.2020, je v Mirnu bilo srečanje slovenskih partnerjev na projektu VISFRIM (Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih), ki poteka v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 in ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Udeležili so se ga predstavniki vseh petih sodelujočih občin (Občina Miren-Kostanjevica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Vipava, Občina Postojna, Mestna občina Nova Gorica), ARSO in DRSV. Namen srečanja je bil pregled investicij na projektu, dopolnitev načrta aktivnosti ter priprave na delavnico v okviru Opazovalnice občanov, ki je predvidena v mesecu marcu.

V okviru projekta že potekajo nekatera investicijska dela, in sicer gradnja protipoplavnega zidu v Grabcu pri Mirnu in visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini. V marcu pa je predviden začetek gradbenih protipoplavnih ukrepov tudi na območju Čukelj in Zapučk (Občina Šempeter-Vrtojba).

Več na: https://www.ita-slo.eu/sl/visfrim

facebook.com/Visfrim
twitter.com/visfrim