Skoči do osrednje vsebine

Podpisana pogodba za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti

Danes je na pregradi Vogršček podpisana pogodba »Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti«. Tomaž Prohinar v imenu naročnika - Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, dr. Aleksandra Pivec v imenu sofinancerja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter Kristjan Mugerli v imenu vodilnega partnerja - izvajalca del - KOLEKTOR CPG d.o.o., so s podpisom potrdili namen dokončne sanacije pregrade, ki bo po zaključku del, predvidoma v letu 2021, ponovno sposobna prevzemati največje obremenitve in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili predvideni s prvotnim projektom. Slovesnega podpisa se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc.

Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, ki je bil zgrajen v letih 1986 - 1989 z namenom zadrževanja poplavnih valov in zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Nahaja se na jugozahodnem robu Vipavske doline, v imenu lastnika pa z njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode.

Zadrževalnik in namakalni sistem zagotavljata ustrezne vodne količine za oroševanje sadnega drevja v zgodnje spomladanskem času, ko je možna pozeba in namakanje v sušnem obdobju pozno spomladi in poleti. Akumulacija se napaja iz več manjših vodotokov v povirju vodotoka Vogršček, predvsem v jesenskem in zimskem obdobju, ko so pretoki največji.

V oktobru 2007 je bila pri rednem pregledu pregrade Vogršček opažena mokra cona. Zaradi suma puščanja namakalne cevi in zaradi varnosti obratovanja zadrževalnika so bila izvedena interventna dela. Na podlagi rezultatov dodatnih študij in novih dejstev se je pristopilo k nadaljnji sanaciji zadrževalnika.

Namen projekta je dokončna sanacija in vzpostavitev pregrade v tako stanje, da bo ponovno sposobna prevzemati največje obremenitve in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili predvideni s prvotnim projektom. Z izvedenimi ukrepi bo omogočeno varno obratovanje tako pregrade kot namakalnega sistema z zagotavljanjem ustrezne kakovosti vode za namakanje. S to izvedbo se zagotavljajo prvotno projektirani parametri, na podlagi katerih je pregrada pridobila uporabno dovoljenje.

Sredstva za sanacijo zagotavljata Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (v višini 6.187.707,72 €) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v višini 3.800.000,00 €). Sanacija bo predvidoma zaključena v letu 2021.