Skoči do osrednje vsebine

Poziv za strokovnjake/ocenjevalce: članstvo v Znanstvenem ocenjevalnem odboru za razpis ERA PerMed 2020

ERA-NET Cofund ERA PerMed je 16.12.2019 objavil razpis za raziskovalne razvojne projekte z naslovom: “Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine – Pre-/Clinical research, Big Data and ICT, Implementation and User’s Perspective”

V kolikor se na razpis ne boste prijavili z raziskovalno razvojnim projektom, lahko sodelujete kot član/-ica Znanstvenega ocenjevalnega odbora, ki bo ocenjeval predloge projektov konzorcijev, ki se bodo prijavili na razpis.

V nominaciji za članstvo se je potrebno opredeliti za enega izmed treh spodaj navedenih modulov.

Razpis se osredotoča na tri področja personalizirane medicine, in sicer:

»Translacija temeljnih raziskav v klinične raziskave«

 • Modul 1: Predklinične raziskave
 • Modul 2: Klinične raziskave

 

»Integracija velikih podatkov in IKT rešitev«

 • Modul 1: Omogočitvene tehnologije
 • Modul 2: Aplikativnost v zdravstvu

 

»Raziskave v smeri odgovorne implementacije v zdravstvu«

 • Modul 1: Optimizacija zdravstvenega sistema
 • Modul 2: Etični, pravni in družbeni vidiki
 • Modul 3: Opolnomočenje pacientov in državljanov
 • Modul 4: Strategije učenja

 

Več podrobnosti je na voljo na spletni strani razpisa.

Postopek ocenjevanja:

 •  Oddaljeno pisno ocenjevanje predprijav: Predvidoma od sredine marca do 22. aprila 2020, preko spletnega ocenjevalnega orodja.
 • Na osnovi priporočil ocenjevalcev bodo izbrani koordinatorji povabljeni k oddaji prijav.
 • Oddaljeno pisno ocenjevanje prijav: Predvidoma od konca junija do 6. avgusta 2020, preko spletnega ocenjevalnega orodja.
 • Sestanek ocenjevalnega odbora: Člani ocenjevalnega odbora, ki bodo sodelovali pri ocenjevanju prijav bodo povabljeni na dvodnevni sestanek, ki je predviden 8.-9. septembra 2020 v Nemčiji. Po diskusiji bo odbor s konsenzom sprejel lestvico projektov, ki jih predlaga v financiranje.
 • Predvideno je, da bo vsak član ocenjevalnega odbora prejel v ocenjevanje predvidoma 6 predlogov projektov.
 • Članom ocenjevalnega odbora bodo s strani ERA PerMed povrnjeni potni in nastanitveni stroški za njihovo udeležbo na sestanku odbora.

 

V kolikor vas sodelovanje v Znanstvenem ocenjevalnem odboru zanima, o tem najkasneje do srede, 8.1.2020, preko elektronske pošte obvestite predstavnico MIZŠ v ERA PerMed, dr. Evo Batista (eva.batista@gov.si).

 

V priponki se nahaja tabela, ki jo izpolnete s svojimi podatki in pošljete na naveden e-naslov.

  Vaša nominacija bo posredovana Odboru razpisa, ki bo pristojen za končno izbiro članov odbora.