Skoči do osrednje vsebine

Na portalu eUprava že preko 100.000 uporabnikov

Od novembra 2015, ko je bil portal eUprava tako tehnično kot vsebinsko korenito prenovljen, vodimo tudi evidenco števila registriranih uporabnikov in v teh dneh smo presegli število 100.000 registriranih uporabnikov. Gre za velik uspeh, saj dokazuje, da smo na pravi poti ter da uporabniki portal res uporabljajo, mi pa skrbimo, da redno dodajamo nove storitve ter izpopolnjujemo funkcionalnost obstoječih.

Portal eUprava je elektronska vstopna točka za različne storitve, ki jih državljani opravljamo pri državnih organih ali organih javne uprave ter spletno okno v podatke, ki jih država hrani o nas v različnih registrih in uradnih evidencah.

Pri oblikovanju vsebin in vzpostavitvi elektronskih postopkov sodelujemo z vsemi ministrstvi. Na portalu je objavljenih preko 400 opisov postopkov in 340 vlog, od tega 120 elektronskih. Približno polovica vsebin in vlog je v jezikih manjšin (opomba: elektronskih vlog v jezikih manjšin še nimamo).

Uporabniki najpogosteje obiskujejo vsebine v zvezi s pridobitvijo osebnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica), pridobitvijo potrdil (izpiski iz matičnih knjig, potrdila iz različnih evidenc) in vsebine v zvezi z koriščenjem socialnih pravic (npr. otroški dodatek, starševski dopust…). 

Najpogosteje oddane vloge so vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, subvencija vrtca), pridobitev potrdila iz kazenske evidence, prijava začasnega in stalnega prebivališča. Najbolj aktualna vloga pa je vedno izpostavljena na prvi strani, da jo uporabniki hitreje najdejo.

Portal eUprava je bil javnosti prvič na voljo leta 2001 z le nekaj informacijami in storitvami. V prenovi 2006 je bila vzpostavljena struktura življenjskih dogodkov in grupiranja storitev po zaključenih vsebinah. Ob zadnji prenovi smo portal prilagodili za uporabo na mobilnih napravah, pa tudi za uporabnike s posebnimi potrebami (slepi, slabovidni, dislektiki, gluhi). Portal je v pretežnem delu preveden v italijanski in madžarski jezik (narodnostni manjšini).

Rast števila registriranih uporabnikov na portalu eUprava | Avtor: MJU

Pomembnejši dosežki v letu 2019:

  • Omogočili smo vpogled v stanje (svojih) kazenskih točk v prometu, ki so v Evidenci kazenskih točk v prometu, ki jo upravlja Ministrstvo za pravosodje.
  • Omogočili smo vročanje potrdil iz Centralne kazenske evidence, ki jo upravlja Ministrstvo za pravosodje; registrirani uporabniki lahko potrdilo dobijo v Mojo eUpravo (kadar uporabnik ni vpisan v kazensko evidenco in potrdilo potrebuje za uporabo v Sloveniji).
  • Omogočili smo popolnoma digitaliziran način pridobitev subvencionirane vozovnice za dijake in študente (vključno s spletnim plačilom vozovnice pri izbranem prevozniku).

V lanskem letu smo v sodelovanju s Slovenia Transplant omogočili elektronsko opredelitev posameznika za darovanje organov po smrti, s čimer smo razširili polje delovanja eUprave s področja državne uprave tudi širše.

Zelo pomemben in obiskan del eUprave so vpogledi v lastne osebne podatke (npr. CRP, vpogled v podatke o lastnih nepremičninah, motornih vozilih…), zato načrtujemo širitev možnosti vpogleda tudi v druge lastne osebne podatke. Drugi del pa so javni vpogledi v podatke kjer posebej izpostavljamo vpogled v podatke o avtomobilih, ki jih s pridom uporabljajo vsi, ki prodajajo ali kupujejo rabljene avtomobile.

Na portalu eUprava je še vrsta drugih koristnih vsebin in aktivnosti, ki uporabnost portala še bolj širijo, kar izkazujejo tudi statistični podatki o obiskanosti portala. Veliko statističnih podatkov je on-line dosegljivih tudi na samem portalu.