Skoči do osrednje vsebine

Za programe aktivne politike zaposlovanja v letu 2020 skoraj 93 milijonov evrov

V okviru Načrta aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto 2020 so načrtovana sredstva za izvajanje programov APZ v višini 92,8 mio evrov. Ocenjujemo, da bo v programe APZ v letu 2020 vključenih skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih in nekaj več kot 10.380 zaposlenih oseb. Prav tako ocenjujemo, da bo med vsemi vključenimi nekaj več kot 16.800 brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči.

Gospodarska rast pozitivno vpliva na trg dela. Zaposlenost je dosegla najvišjo raven doslej, od marca letos je vsak mesec višja od 890 tisoč; pred tem je bila najvišja v oktobru 2008, ko je dosegla raven prek 888 tisoč.
Vzporedno z visoko rastjo zaposlenosti se znižuje brezposelnost. Glede na napovedi se bo število brezposelnih nadalje zmanjšalo, vendar nekoliko manj kot do sedaj. Zadnja leta deleži posameznih skupin med vsemi brezposelnimi naraščajo, saj se znižuje skupno število brezposelnih oseb. Visok delež med brezposelnimi predstavljajo dolgotrajno brezposelne osebe, starejše oseb in osebe z nizko izobrazbo. Te skupine so zato v ospredju našega delovanja.

Na umiritev zaposlovanja bodo vse bolj vplivali tudi demografski dejavniki (predvsem staranje prebivalstva) ter pomanjkanje usposobljene delovne sile (v smislu strukturne razlike med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela)  – oboje tako postaja ključni izziv trga dela v prihodnje. 

Večina programov aktivne politike zaposlovanja (APZ) v letu 2020 bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ter izobraževanju tistih skupin brezposelnih, ki predstavljajo strukturni problem trga dela. Namen in cilj bo v letu 2020 povečati zaposlitvene možnosti brezposelnim osebam in jih čimprej aktivirat in vključiti nazaj na trg dela.
Glede na to, da se delodajalci srečujejo s pomanjkanjem delovne sile bodo programi APZ  usmerjeni ciljno, saj je naš ključni cilj zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem starejših ter nizko izobraženih. Ključno pri tem bo tudi okrepljeno izvajanje usposabljanja in izobraževanja z namenom zagotoviti posameznikom kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

V okviru Načrta APZ za leto 2020 so načrtovana sredstva za izvajanje programov APZ v višini 92,8 mio evrov, od tega: 

• 31,8 mio evrov iz integralnega proračuna,

• 61,0 mio evrov iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Ocenjujemo, da bo v programe APZ v letu 2020 vključenih skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih in nekaj več kot 10.380 zaposlenih oseb. Prav tako ocenjujemo, da bo med vsemi vključenimi nekaj več kot 16.800 brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči.