Skoči do osrednje vsebine

Tretja seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Na MKGP je v sredo 18. 12. potekala tretja seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Seje sveta se je udeležil državni sekretar dr. Jože Podgoršek. Člani Sveta so se seznanili z aktivnostmi v zvezi s strateškim načrtom, predlogu uredbe o prehodnem obdobju in načinom določitve plačila OMD.

V zadnjih mesecih se je število srečanj v okviru delovnih skupin za pripravo strateškega načrta povečalo. Na srečanjih so večinoma že predstavljene analize stanja in priprava SWOT analize, začeli pa so se tudi pogovori na temo oblikovanja intervencij.

V nadaljevanju je bil predstavljen predlog Uredbe EU o prehodnem obdobju – letu 2021. Predlog Uredbe je trenutno v razpravi, kar precej držav članic pa predlaga prehodno obdobje tudi v letu 2022. Uredba predvideva način prevzemanja/podaljševanja obveznosti pri izvajanju ukrepov v prehodnih letih in koriščenje novih sredstev, v kolikor so obstoječa že porabljena. V razpravi so se člani Sveta dotaknili tudi leta 2020, ki sicer ne sodi v prehodno obdobje, se pa v letu 2019 že zaključijo številne petletne obveznosti iz ukrepa kmetijsko okoljskih in podnebnih plačil (KOPOP). Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je zavzel, da bo MKGP preučil možnosti za leto 2020 in nato za prehodno obdobje, ki bi kmetovalcem omogočile delno, spremenjeno ali novo prevzemanje obveznosti KOPOP ukrepa.

Člani Sveta so se v nadaljevanju podrobno seznanil tudi z dosedanjim načinom izračuna OMD plačila. Razlaga fiksnega in variabilnega dela OMD plačila se je nanašala na obdobje zadnjih 10 let, predvsem na uvedbo in razvoj točkovanja kmetijskih gospodarstev v OMD. Z nadaljnjo nadgradnjo in posodobitvijo točkovanja se nakazuje možnost uporabe točkovanja kmetijskih gospodarstev v OMD v novi skupni kmetijski politiki (SKP) kot ustreznega objektivnega merila za določitev višine OMD plačila. Predstavljene možnosti diferenciacije OMD plačila predstavljajo možnost, da se skozi OMD plačila primerno naslovi predvsem kategorijo strmih kmetijskih zemljišč.