Skoči do osrednje vsebine

Svečana podelitev Čopovih diplom in Čopovih priznanj za leto 2019

V Narodni in univerzitetni knjižnici so svečano podelili nagrade Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, krovne organizacije slovenskih knjižničarjev – Čopove diplome, priznanja in plakete za dosežke na področju knjižničarstva.

Najvišjo stanovsko nagrado, Čopovo diplomo za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku stroke, sta prejeli dr. Jerneja Ferlež iz Univerzitetne knjižnice Maribor in Luana Malec iz Knjižnice Srečka Vilharja Koper.

 Knjižničarske stanovske nagrade nosijo ime po slovenskem knjižničarju in kot mu pravi Prešeren "velikanu učenosti" Matiji Čopu zaradi njegovega pomembnega prispevka k razvoju slovenskega knjižničarstva. Stanovske nagrade so podeljene posameznikom, ki predano krepijo položaj knjižnic v družbi, tako da v širše družbeno okolje prenašajo dosežke bibliotekarske stroke in na ta način plemenitijo tako strokovno javnost kot tudi širše družbeno okolje. Knjižnice bogatijo družbeno okolje s preprostimi projekti, ki nimajo tistega blišča, ki najpogosteje prikliče podporo izven javno finančnih okvirjev, a so vseeno s svojimi storitvami ena najpomembnejših mrež v sistemu vrednot, saj predstavljajo odprtost in enakopravnost ter posredujejo zavedanje o pomenu znanja v sodobni družbi. Znanja, ki je gonilo razvoja in pogoj za osebno in družbeno rast. Znanja, ki je predpogoj za boljšo prihodnost.