Skoči do osrednje vsebine

Sklep o določitvi števila sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programu nacionalnih panožnih športnih šol

Na podlagi Zakona športu in Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni objavljamo Sklep o določitvi števila sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programu nacionalnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo za obdobje 2020-2024.

V Letnem programu športa v Republiki Sloveniji za leto 2020 je za namen sofinanciranja programa nacionalnih panožnih športnih šol namenjenih 1.865.000,00 EUR. V skladu s pravilnikom in glede na razpoložljiva sredstva bo ministrstvo sotinanciralo plače 120-im strokovno izobraženim delavcem. V individualnih športnih panogah se sofinancira 72 strokovno izobraženih delavcev, v kolektivnih športnih panogah pa 48 strokovno izobrazenih delavcev.

Več podrobnosti najdete v objavljenem sklepu.