Skoči do osrednje vsebine

Srečanje s hrvaškim upravnim organom, pristojnim za jedrsko varnost

Uprava RS za jedrsko varnost je 19. decembra v Ljubljani v okviru izvajanja dvostranskega sporazuma o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti gostila delegacijo hrvaškega Direktorata za civilno zaščito (hrv. Ravnateljstva civilne zaštite).

Hrvaško delegacijo je vodil g. Damir Trut, pomočnik ministra za notranje zadeve Republike Hrvaške, slovensko pa g. Igor Sirc, direktor Uprave za jedrsko varnost.

Udeleženci so si najprej izmenjali informacije o novostih v obeh upravnih organih in na področju zakonodaje. Hrvaška stran je poročala o reorganizaciji državne uprave, v okviru katere so ukinili vrsto neodvisnih regulatornih agencij, med njimi tudi Državni zavod za jedrsko in radiološko varnost, vse naloge in pristojnosti tega zavoda pa so prenesli na Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za civilno zaščito. Slovenska stran je poročala o zadnjih spremembah na zakonodajnem področju ter o zadnjih aktivnostih na področju pripravljenosti na izredne dogodke.

Državi intenzivno sodelujeta na področju pripravljenosti in ukrepanja ob izrednih dogodkih vključno z dogovarjanjem o usklajenih zaščitnih ukrepih v primerih izrednih dogodkov v jedrski elektrarni Krško. Pri tem ima pomembno vlogo »KID« - sistem za komuniciranje med izrednim dogodkom, ki ga upravlja in vzdržuje Uprava za jedrsko varnost, do njega pa dostopa tudi hrvaški pristojni organ. Hrvaški gostje so si ogledali tudi center za obvladovanje izrednih dogodkov na URSJV.

Obe strani sta se strinjali s pomembnostjo rednega medsebojnega sodelovanja in obveščanja ter se zavzeli za nadaljnjo krepitev sodelovanja, harmonizacijo zaščitnih strategij in učinkovitega komuniciranja na vseh področjih jedrske in sevalne varnosti.

Vodja Sektorja za pripravljenost na izredne dogodke hrvaškim predstavnikom predstavlja Center za ukrepanje ob izrednem dogodku.

Hrvaški gostje med obiskom centra za obvladovanje izrednih dogodkov | Avtor Uprava za jedrsko varnost