Skoči do osrednje vsebine

S 1. januarjem višja minimalna plača

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, ob uveljavitvi sprememb na področju minimalne plače poziva k doslednemu in zakonitemu izvajanju določb Zakona o minimalni plači. Za leto 2020 je določen nov, višji znesek minimalne plače, prav tako pa začne veljati spremenjena definicija minimalne plače, iz višine katere bodo izločeni vsi dodatki. Ministrica ob tem napoveduje tudi poostren nadzor nad izvajanjem zakona s strani Inšpektorata RS za delo.

Trenutno znaša minimalna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času 886,63 evrov bruto, iz obsega minimalne plače pa so izključeni le dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, to pa so dodatki za nadurno delo, nočno delo, delo v nedeljo in delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. V trenutno minimalno plačo so tako lahko vključeni nekateri drugi dodatki, kot so npr.: dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo ipd.) in plačilo za poslovno in delovno uspešnost.

Minimalna plača za delo opravljeno v letu 2020 bo znašala 940,58 evrov bruto, s 1. januarjem 2020 pa bodo iz minimalne plače izločeni tudi vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. V minimalno plačo že danes ni možno vštevati povračil stroškov v zvezi z opravljanjem dela, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju) in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Na koncu želimo opozoriti še, da gre pri dodatkih iz Zakona o delovnih razmerjih za zakonsko določene pravice, ki se jim ni mogoče odpovedati. Obseg teh pravic in tudi morebitnih drugih dodatkov je podrobneje opredeljen še v ostalih aktih. Za spremembe ali dopolnitve le-teh pa ni možen enostranski poseg delodajalca (spremembe bodisi kolektivnih pogodb ali pogodb o zaposlitvi).

Ministrica hkrati poziva vse socialne partnerje k čim prejšnjemu pristopu k dogovarjanju o celotnem sistemu politike plač.