Skoči do osrednje vsebine

Ob koncu iztekajočega Vam želimo kulturno leto 2020!

Ministrstvo za kulturo uresničuje koalicijske zaveze. Od iztekajočega leta se poslavljamo zadovoljno, saj lahko suvereno zatrdimo, da smo od 8. marca 2019, ko je svoj mandat nastopil minister mag. Zoran Poznič, sprejeli veliko konkretnih ukrepov in rešitev ter utrdili smeri in vizijo razvoja kulture in umetnosti.

Novoletna jelka z lučkami

Kulturno leto 2020! | Avtor Getty Images

Za predolgo zapostavljeno celotno kulturno polje smo s sprejetjem predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi iz integralnega proračuna RS zagotovili dodatnih 122,6 milijona evrov. Republika Slovenija je prvič sprejela Strategijo kulturne dediščine kot samostojen dokument. Prav tako smo držali obljubo in po dobrih treh mesecih mandata v podaljšano javno razpravo poslali osnutek novele Zakona o medijih.

Konec novembra smo v Ljubljani izpeljali mednarodno konferenco o pogojih za kakovostno novinarstvo ter pomenu medijske pismenosti in vprašanjih, ki jih odpira raba umetne inteligence v medijih. Svet Evrope nam je zaupal soorganizacijo konference, ki je bila označena za enega najpomembnejših dogodkov na področju medijev, ki jih je Svet Evrope organiziral v letošnjem letu. Prav tako v mednarodnem prostoru sooblikujemo politike na področju algoritmizacije komuniciranja in rabe umetne inteligence v medijih.

Trenutno je v medresorski obravnavi nova Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2020–2024, objavljen je javni razpis Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije, pri katerem so v financiranje vključena tudi evropska sredstva.

Pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike smo bili uspešni. Naj omenimo nekaj realiziranih projektov. Minister za kulturo mag. Poznič je z županom Iga podpisal pogodbo, ki je osnova za začetek projekta Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju. Projekt obravnava prezentacijo in interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščino kolišč na območju UNESCO svetovne kulturne dediščine na Igu. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je izdala odločitev o finančni podpori projektu za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave, ki je del Programa upravljanja območij Natura 2000, kar neposredno zadeva tudi grad Borl. Dvomilijonski projekt, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, bo tako s strani ESRR sofinanciran v višini 1,6 milijona EUR, s strani Ministrstva za kulturo pa v vrednosti 400.000 EUR.

Z vpeljavo novih tehnologij, ki prinašajo nove možnosti za razvoj že obstoječih, a premalo izkoriščenih potencialov, ponuja slovenska snovna in nesnovna kulturna dediščina še neslutene možnosti prezentacije. Na Ministrstvu za kulturo je zato že vzpostavljena delovna skupina za izobraževanje s področja digitalizacije in virtualizacije.

Naše poletje je bilo zaznamovano z realizacijo več kot 18-letne želje po odkupu dveh nepremičnin ob ''Ribčevi ali Prešernovi domačiji''. S tem smo obiskovalkam in obiskovalcem omogočili nemoten dostop do kulturnih spomenikov državnega pomena v Vrbi (Prešernove domačije, vaške lipe in cerkve Sv. Marka).

V veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 pa je Vlada RS uvrstila projekt Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama Ljubljana. Zasnova biroja Bevk Perović arhitekti je leta 2017 zmagala na javnem natečaju, na Ministrstvu za kulturo pa bomo v tem mandatu zagotovili 3 milijone evrov za pripravo celotne projektne dokumentacije.

V dobrih devetih mesecih mandata smo (poleg ustaljenega financiranja in dela) izdatno podprli nadaljevanje del na arheološkem najdišču Muzejskega trga v Celju. Med živopisnimi freskami je tudi zgodba o ljubezni, ena bolj opaznih upodobitev ''celjskih Pompejev'' je prav Amor. Najdišče na Muzejskem trgu je redka svetovna lokacija, kjer je možno in situ občudovati tako dobro in celovito ohranjen kontekst vrhunske bivalne kulture antičnega sveta. S finančnimi sredstvi smo priskočili na pomoč ekipi, ki je konec avgusta na Ljubljanskem barju začela z arheološkimi izkopavanji letala Supermarine Spitfire, ki je strmoglavilo leta 1944. V razvid muzejev, ki ga vodi ministrstvo, pa smo vpisali Park vojaške zgodovine Pivka. Prav tako smo nemudoma odreagirali in zagotovili finančna sredstva za restavratorsko-konservatorske posege na sgraffitu slikarja Maksa Kavčiča v objektu Strojne tovarne Trbovlje, saj poslikava predstavlja pomemben segment slovenskega modernizma v likovni umetnosti. Da bi ohranili spomin na aleksandrinke in vse Slovenke in Slovence, ki so življenjsko pot sklenili v Egiptu, smo prisluhnili pobudam civilne družbe in zagotovili sredstva za najem in prenovo grobnice aleksandrink v Kairu.

V  luči obeležitve 75. obletnice žalostnega dogajanja v Auschwitzu, ki bo v letu 2020, smo bili ob robu ministrovih gostovanj v tujini (Francija, Črna gora, Rusija, Srbija) večkrat pobudniki dvostranskih oz. večstranskih ministrskih srečanj za čimprejšnjo rešitev odprtih vprašanj v zvezi z obnovo in postavitvijo skupne razstave v Paviljonu 17 v spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau.

Ministrstvo za kulturo mora biti proaktivno! V vlogi koordinatorja, ki povezuje in angažira druge resorje, delujemo na področju kulturnega turizma, vzpostavljamo ugodno okolje za filmsko produkcijo, lajšamo administrativne postopke in iščemo rešitve za izvenproračunsko financiranje avdio-vizualnega sektorja. Vzpostavljena je medresorska delovna skupina za prenovo zakonodaje o javnem medijskem servisu in medresorska delovna skupina za medijsko in informacijsko pismenost. Skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljamo nadaljnje rešitve za Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga. Na pobudo Ministrstva za kulturo se proučuje tudi prenos Založbe Mladinska knjiga z DUTB na SDH, kar bo omogočilo obvarovanje nenadomestljivega kulturnega, nacionalnega kapitala naše osrednje velike založbe, ki vključuje lastništvo avtorskih pravic in razvejano knjigotrško mrežo po vsej Sloveniji, da se razglasi za strateško naložbo. Prav tako vpeljujemo platformo, ki bo samozaposlene v kulturi lahko povezala v trdnejšo koalicijo, v izmenjavo medsebojnih informacij.

Danes še toliko bolj zadovoljno vstopamo v novo leto, saj bo davek na dodano vrednost za knjigo, tako fizično kot elektronsko, namesto 22 % za elektronsko in 9,5 % za tiskano knjigo, znašal 5 %.

Prav tako bomo omogočili zvišanje dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi, in sicer z 21 evrov na 25 evrov.

V duhu debirokratizacije bomo v letu 2020 digitalizirali razpise ministrstva. Z novim Nacionalnim programom za kulturo 2020–2027, ki ga bomo javnosti predstavili v začetku leta 2020, pa ambiciozno začrtali smer slovenske kulture in umetnosti. Ključni strateški dokument oz. resolucija nacionalnega programa za kulturo 2020–2027 je dokument z dolgoročno vizijo za obdobje osmih let in akcijskim načrtom za prihodnja štiri leta. Da sta vodili pri našem delu transparentnost in vključenost, dokazujemo z desetimi delavnicami soustvarjanja NPK po Sloveniji.

Že gledamo v leto 2025, ko bo eno izmed slovenskih mest prejelo naziv Evropska prestolnica kulture. Vlada RS je EPK 2025 prejšnji teden zagotovila 10 milijonov evrov. Poleg vložka države lahko v skladu s prijavnim obrazcem mesta črpajo sredstva tudi iz drugih virov (npr. prihodki mesta, regije, EU, brez nagrade Meline Mercouri). V kolikor bodo s strani regij in resorjev prepoznani projekti EPK 2025 ustrezali zahtevam programskih dokumentov in drugim zahtevam evropske kohezijske politike ter izkazovali pravočasno finančno in drugo ustrezno pripravljenost za izvedbo, bodo lahko sofinancirani s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Še prej pa bo slovenska kultura in umetnost v svoji najsodobnejši podobi leta 2021 vstopila na evropski podij predsedujoče država Svetu Evropske unije. V sklopu Leta sosedskega dialoga Slovenija-Avstrija 2019–2020 smo leto 2020 razglasili za jubilejno leto Huga Wolfa, prav tako sodelujemo pri obeležitvi 250-letnice Tartinijeve smrti.

Pripravljeni na nove zmage Vam želimo drzno, ustvarjalno, kulturno leto 2020!