Skoči do osrednje vsebine

Nadzor prisotnosti sintetičnega glicerola v vinu

Na Inšpekciji za vinarstvo, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, smo v letu 2019 preverili prisotnost sintetičnega glicerola v 45 vzorcih vin, ki so bila ocenjena pri pooblaščenih organizacijah v zadnjega pol leta. Referenčni laboratorij je v šestih vzorcih ugotovil prisotnost dveh kemijskih spojin, ki dokazujeta uporabo sintetičnega glicerola.

Ker po Zakonu o vinu dodajanje sintetičnega glicelora ni dovoljeno, je Inšpekcija za vinarstvo iz prometa izločila 6 vin, ki so vsebovala sintetični glicerol.

Glicerol (kemijsko višji alkohol) je eden izmed naravnih produktov alkoholnega vrenja in se nahaja v vsakem vinu ter prispeva k njegovi polnosti in ni nevaren za človekovo zdravje, niti ni alergen. Dodajanje glicerola tehničnega oziroma sintetičnega izvora v vino pa ni dovoljeno.