Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved ob prihajajoči 25. letnici delovanja UE: »Upravne enote so dragulj uprave.«

Na Ministrstvu za javno upravo je v petek, 20. decembra 2019, potekal tradicionalni prednovoletni sprejem načelnikov upravnih enot, ki sta jih sprejela minister Rudi Medved in vodja Službe za upravne enote mag. Darja Drnovšek.

Kot je v uvodnih besedah povzela vodja Službe za upravne enote na Ministrstvu za javno upravo mag. Darja Drnovšek, 58 upravnih enot deluje že od januarja 1995, kar pomeni, da se približuje »srebrna« obletnica njihovega delovanja. V luči te obletnice je bilo tokratno druženje še bolj posebno in slovesno. Drnovškova se je spomnila začetkov delovanja upravnih enot pred 25 leti, nato pa s ključnimi dogodki orisala pot vse do današnjih dni. Še posebej je čestitala tistim 11 načelnicam in načelnikom, ki v upravnih enotah delajo že vse od začetka. »Upravne enote ostajate ogledalo, ki kažete uporabnikom o državi daleč najlepšo sliko. O tem pričajo med drugim tudi rezultati ankete, s katero so merili zadovoljstvo uporabnikov z delom upravnih enot, saj je bila skupna ocena preko 4.9.« je poudarila Drnovškova.

Minister Rudi Medved je načelnikom in načelnicam čestital in se jim zahvalil za njihovo delo ter ob tem dodal, da so upravne enote »dragulj javne uprave«. »Iz Ljubljane se marsikaj vidi in razume drugače, vi, načelnice in načelniki pa delate v okolju in med ljudmi ter najbolje poznate njihove želje, slišite odzive iz prve roke, kar je tudi za delo našega ministrstva in širše izjemnega pomena,« je dejal minister. Kot je še povedal, nekatere upravne enote v letu 2020 čakajo precejšnje spremembe. Tako se bo v druge prostore selila UE Ljubljana in tudi UE Koper, obenem pa vseskozi potekajo tudi obnove prostorov ter nadgradnje informacijske opreme. »Zanašamo se na strokovnost zaposlenih v upravnih enotah, ki se izkazuje vsak dan in na vsakem koraku. Mi pa smo tukaj za vas in za vse ljudi. Vsem upravnim enotam želimo omogočiti dobre pogoje za delo in ustrezna orodja,« je še dodal minister.

Po srečanju je minister Medved v izjavi za javnost predstavil delovanje upravnih enot, spregovoril pa je tudi o njihovem poslanstvu in izzivih, ki nas v sodelovanju z UE čakajo v prihodnje.

Izpostavil je, da se na Ministrstvu za javno upravo držimo, v začetku mandata napovedanega, načela, da tisto kar je dobrega, kakovostnega, ne bomo spreminjali in enako velja tudi za vodenje upravnih enot, zato številni načelniki nadaljujejo z vodenjem tudi v tem mandatu.

Minister je ob tem ocenil organiziranost upravnih enot: »V organiziranost UE je bilo v začetku vloženega veliko truda in znanja. Odločitev takratnih oblasti za tovrstno organiziranost in približevanje storitev države državljanom je bila s takšno teritorialno organiziranostjo zelo dobra odločitev in na MJU nimamo nikakršnih nagibov, da bi to spreminjali ali postavljali stvari na glavo. Organiziranost upravnih enot je odlična. Žal mi je, da so v preteklosti zaprli toliko krajevnih uradov, pod izgovorom, da gre za racionalizacijo ali varčevanje,…, v bistvu pa je šlo za odtegovanje dostopnosti do storitev. Ta trend smo sedaj obrnili v drugo smer. Ne samo, da nasprotujemo nadaljnjemu zapiranju krajevnih uradov, krajevne urade smo začeli odpirati na novo, tam, kjer so nekoč že bili. Pred kratkim smo odprli Krajevni urad Dol pri Ljubljani in kar nekaj drugih pobud smo prejeli tudi iz ostalih krajev po Sloveniji. Tam, kjer se bo pokazala potreba po približevanju storitev državljanom, bomo prošnjam in pobudam prisluhnili ter jim šli naproti.«

Minister je ob tem predstavil tudi nekaj pobud, med njimi željo občanov Velikih Lašč, ki želijo, da bi se po upravni plati Velike Lašče priključile UE Ribnica. Napovedal je, da je ministrstvo, s ciljem, približati upravne storitve državljanom, ta proces tudi že pričelo.

»Upravne enote so danes precej »vitkejše« kot so bile v začetku,« je omenil minister in sicer se je število zaposlenih v času t.i. krize zmanjšalo iz približno 3000 na danes 2200 ter priznal, da se kadrovska podhranjenost v nekaterih okoljih čuti. »Tudi temu problemu smo prisluhnili in omogočili več zaposlovanja na UE, kjer je to potrebno, pri tem tudi »pomlajujemo« zasedbo zaposlenih na UE, izboljšujemo informatizacijo, posodabljamo informacijske sisteme ter strojno opremo UE, kar je bilo doslej precej zanemarjeno in pomanjkljivo urejeno,« je izpostavil.

Minister je medijem podrobneje predstavil tudi enega večjih izzivov, ki čaka UE Ljubljana v naslednjem letu in sicer selitev UE Ljubljana na eno lokacijo, Bežigrad. Pojasnil je, da se bodo na sedanjih lokacijah še ohranile pisarne, z namenom, da se ohrani bližina nekaterih storitev za državljane, istočasno pa se razbremeni delovanje UE na Tobačni.

V letu 2021 je predvidena selitev v upravni center v Kopru, kjer se bodo na enem mestu združili različni državni organi, v načrtu so tudi selitve upravnih enot v nove prostore na Vrhniki in v Postojni..., predvidenih pa je tudi nekaj posegov in obnov UE po ostalih krajih v Sloveniji.

»Sodelujemo z občinami, saj je sodelovanje med UE in občinami po našem mnenju izredno pomembno, še posebej pa spodbujamo delovanje občin in UE pod isto streho, kjer je to možno,« je poudaril minister.

V luči aktualne diskusije na temo pokrajin je minister Medved v zaključku še enkrat predstavil svoj pogled na teritorialno organiziranost UE: »Teritorialna organiziranost UE, takšna kot je, bo v skladu s politiko delovanja ministrstva ostala, saj bi bilo rušiti sistem upravnega pristopa, ki smo ga gradili 25 let, narobe in na škodo državljanov,« je še poudaril.