Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva - varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes, 20. decembra, v Uradnem listu RS št. 78/19 objavilo javni razpis za izbiro izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Javni razpis bo odprt do vključno 13. januarja 2020.

Javni razpis je namenjen izbiri izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Vlagatelj je v skladu tretjim odstavkom 21. člena Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 75/17; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) izobraževalna ustanova, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva, ter strokovno deluje na področju varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.

Vloga na javni razpis mora biti poslana najkasneje do vključno 13. januarja 2020.

Odpiranje in obravnava vlog bo 15. januarja 2020 (v prostorih Sektorja za horizontalne vsebine, II. nadstropje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana). Odpiranje vlog ne bo javno.