Skoči do osrednje vsebine

Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku

Eden od pomembnih ciljev posodobitve družinske zakonodaje, ki jo je v letošnjem letu prinesel pričetek uporabe novega Družinskega zakonika, je tudi spodbujanje reševanje sporov v družinsko pravnih razmerjih s pomočjo mediacije. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve.

Mediacija med potekom sodnega spora se izvaja že dlje časa že, izvajajo jo mediatorji v okviru programov, ki jih sprejmejo in uveljavijo sodišča v skladu z zakonom, ki ureja alternativno reševanje sodnih sporov. Družinski zakonik pa je uvedel tudi mediacijo pred začetkom ali tudi po koncu sodnega postopka, pri čemer mediacija obsega pomoč pri urejanju osebnih in premoženjskih razmerij. Mediacijo pred začetkom in po koncu sodnega postopka bodo izvajali centri za socialno delo in zunanji izvajalci mediacije, uvrščeni na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnemu za družino.

Ministrica mag. Ksenija Klampfer je v soglasju z ministrico za pravosodje, Andrejo Katič, izdala Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku. Gre za podzakonski akt, ki podrobneje ureja postopek mediacije po Družinskem zakoniku. Pravilnik je bil dne13. 12. 2019 objavljen v Uradnem list RS, veljati pa je začel naslednji dan po objavi.

Dne 19. 12. 2019 je bil na na spletni strani ministrstva že tudi objavljen Javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev.