Skoči do osrednje vsebine

Obeležili smo 20-letnico Direktorata za policijo in druge varnostne naloge

S slovesnostjo smo danes, 18. decembra 2019, v Ministrstvu za notranje zadeve obeležili 20-letnico Direktorata za policijo in druge varnostne naloge. Na začetek delovanja direktorata, ki sega v leto 1999, ko je bil 1. avgusta ustanovljen Urad za usmerjanje in nadzor policije kot samostojna notranja enota ministrstva, nas je v uvodnem nagovoru spomnil generalni direktor direktorata mag. Lado Bradač.

»Urad se je s širjenjem delovnih področij postopoma razvil v direktorat, katerega zaposleni se vseskozi zavedajo svojega poslanstva – skozi svoje delo, usmerjanje in nadzor, skozi regulativo, s pisanjem zakonodaje poskrbeti za spoštovanje človekovih pravic v vseh postopkih, ko posamezniki v skladu s svojimi pooblastili posegajo vanje. Zaposleni ste motor tega direktorata, ki ste prispevali poseben delež, znanje in izkušnje, za kar se vam zahvaljujem,« se je zaposlenim zahvalil direktor Bradač in ob koncu še izrazil upanje, da bodo nadaljevali s svojim delom in ohranili poslanstvo tudi za prihodnje generacije.

Sledil je slavnostni nagovor ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki je spomnil, da so zaposleni v direktoratu v dvajsetih letih prehodili dolgo pot, ki je bila zahtevna in polna izzivov – organizacijskih, strukturnih in vsebinskih. »Danes se lahko pohvalimo, in tu gre zasluga predvsem vam, spoštovani kolegice in kolegi iz direktorata, da imamo sodoben in učinkovit direktorat. Brez vas ne bi bilo učinkovitih normativnih odgovorov na sodobne varnostne izzive in smeri strateškega upravljanja varnostnih vsebin našega ministrstva.«

Naloge direktorata so zelo pestre in raznolike, in sicer usmerjanje in nadzor nad izvajanjem nalog policije, reševanje pritožb zoper delo policistov, sistemsko-normativna razvojna in analitska dejavnost, področje varnostnega načrtovanja in tajnih podatkov, zasebno varovanje, detektivska dejavnost, varnost na smučiščih in občinsko redarstvo. »Gre za širok nabor pristojnosti in vsebinskih področij direktorata, s katerimi opravljate ključne naloge zagotavljanja notranje varnosti na sistemski ravni. To od vas zahteva visoko stopnjo strokovnosti, znanja, izkušenj in truda. V vašo visoko stopnjo strokovnosti sem se v letu, odkar sem minister za notranje zadeve, prepričal že večkrat, nazadnje pa ko se je bilo treba hitro odzvati na delovanje skupine ljudi, ki v soju žarometov ob državni meji preizkušajo odzivnost sistema notranje varnosti,« je minister pohvalil delo zaposlenih v direktoratu, ki so med drugim nedavno v rekordnem času pripravili noveli zakonov o nadzoru državne meje in javnem redu in miru, ki sta že v parlamentarnem postopku.

Minister je vsem zaposlenim čestital ob obletnici in se jim zahvalil za predanost, požrtvovalnost, nesebičnost ter izrekel globoko spoštovanje za strokovno in visoko kakovostno opravljanje nalog. Ob tej priložnosti je minister podelil spominski znak ministrstva, ki ga je v imenu zaposlenih sprejel generalni direktor. Ob koncu pa je minister vsem zaželel tudi vesele praznike ter obilo sreče in zdravja v prihajajočem letu.

Ob dvajsetletnici smo izdali posebno brošuro o razvoju in delu direktorata.