Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v Srbiji predstavila poslovni model plačilne agencije EU

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Beogradu organizirala poslovno konferenco, ki je potekala ob robu zasedanja slovenske in srbske vlade 17. 12. 2019. Na konferenci je bil predstavljen poslovni model plačilne agencije EU, s poudarkom na rešitvah informacijske tehnologije, ki predstavlja nujen del izvajanja skupne kmetijske politike.

Mag. Miran MIhelič kot govornik na konferenci

Mag. Miran Mihelič | Avtor Rajko Karišić

1 / 3

Agencija je k sodelovanju povabila ključne poslovne partnerje za IT storitve, s pomočjo katerih je v preteklih letih vzpostavila integrirani administrativni in kontrolni sistem, ki je podlaga za izplačilo kmetijskih podpor.

Konferenco sta odprla predsednika slovenske in srbske vlade ter minister in državni sekretar za kmetijstvo, udeležilo pa se je je okoli 80 predstavnikov različnih srbskih institucij (Gospodarski zbornici Srbije in Vojvodine, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo, Uprava za kmetijska plačila) ter občin in srbskih IT podjetij.

Udeležencem so bile predstavljene slovenske izkušnje pri IT rešitvah v zvezi z vzpostavitvijo identifikacijskega sistema za zemljišča, registra kmetijskih gospodarstev, sistema predložitve vlog za plačila in njihove obdelave ter dokumentarnega sistema. Direktor Agencije, mag. Miran Mihelič, je poudaril, da je za uspešno izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike, poleg dobre tehnološke podpore, potreben tudi domišljen poslovni model in visoko profesionalne institucije.

Z uspešno izvedenim dogodkom je Agencija okrepila dobre odnose s kolegi iz Srbije in prispevala k možnosti poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij v regiji.