Skoči do osrednje vsebine

Zažigaš lahko tudi brez petard!

Bližajo se praznični dnevi, ko se poveča uporaba pirotehničnih izdelkov, zato smo danes, 13. decembra 2019, pozvali k odgovornemu ravnanju s pirotehniko.

Skupaj s policisti, zdravniki, društvi za zaščito živali, gasilci in mediji že vrsto let uporabi pirotehničnih izdelkov namenjamo veliko pozornosti. Gotovo so vse naše skupne aktivnosti vplivale na to, da se število nesreč posledično zmanjšuje. A ne bomo zadovoljni, dokler se prazniki ne bodo zaključili brez fizičnih poškodb ljudi in brez s tem povezanih kršitev. Letošnji poziv je še posebej namenjen mladostnikom, kajti petarde niso igrača in njihova nepremišljena raba jih lahko zaznamuje za celo življenje.

Čeprav zakonodaja dovoljuje uporabo pirotehnike, pa jo v splošnem odsvetujemo. Če pa si boste praznike vseeno popestrili z uporabo pirotehnike, počnite to varno in uvidevno! Naj vam veselja prazničnih dni ne uničijo poškodbe zaradi pirotehnike.

Več o neprevidni uporabi pirotehnike, pa tudi opozorila za njeno varnejšo rabo, so na današnji novinarski konferenci podali Igor Juršič, inšpektor na Inšpektoratu RS za notranje zadeve, Daniel Jug iz Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi, dr. Simon Herman, dr. med., iz Kliničnega oddelka za travmatologijo na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana.

K varni uporabi pirotehničnih sredstev pa pozivata tudi akrobata Filip in Blaž iz F & B Acrobatics, ki podpirata našo letošnjo preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard.

Igor Juršič, inšpektor na Inšpektoratu RS za notranje zadeve je v izjavi med drugim povedal,  da inšpekcijske nadzore nad prodajo pirotehničnih izdelkov izvajajo pri registriranih trgovcih na drobno in debelo. »Glavnina nadzorov pri trgovcih na drobno izvajamo v decembru, ko je prodaja pirotehničnih izdelkov največja, pri trgovcih na debelo pa že v spomladanskih mesecih. S postopnimi in sistematičnimi nadzori po celotni državi poskušamo zagotoviti spoštovanje predpisov na tem področju in s tem tudi večjo varnost med uporabniki pirotehničnih izdelkov," je še povedal. Kot najpogostejše nepravilnosti oziroma kršitve, ki jih odkrivajo inšpektorji pa je izpostavil, da so pirotehnični izdelki naloženi previsoko,  izpostavljeni sončni svetlobi, prodajna mesta niso ustrezno označena in opremljena, kupci imajo prost dostop do pirotehnike, prehodi v skladišča ali na prodajna mesta so preozki, prodaja se opravlja brez ustreznega dovoljenja za promet, prodaja se osebam, ki jim je poteklo potrdilo o strokovni usposobljenosti za varno delo s pirotehničnimi izdelki, skladiščenje še drugih predmetov poleg  pirotehnike in podobno. Predpisane globe za kršitelje so različne glede na vrsto kršitve in subjekte. Za podjetnike znašajo od 2.000 do 20.000 evrov, za pravne osebe od 5.000 do 50.000 evrov, za odgovorne osebe pravne osebe ali podjetnikov pa od 400 do 4.000 evrov.

V izjavi za javnost pa je inšpektor Juršič izpostavil tudi prodajo izdelkov prek spleta. Sporna je namreč prodaja prek spleta, ki poteka iz tujine, in pošiljanje pirotehničnih izdelkov po pošti (pošta, hitra pošta …). Pošiljanje pirotehničnih izdelkov po pošti je prepovedano, kar je urejeno tudi v Zakonu o poštnih storitvah (48. člen). Nakup pirotehnike po spletu iz tujine pa je sporen predvsem z vidika ponujanja izdelkov, ki so v Sloveniji prepovedani (predvsem petarde). »Prav tako opozarjamo vse, ki fizično kupujejo pirotehnične izdelke v tujini, da kupujejo le tiste izdelke, ki so dovoljeni tudi v Sloveniji,« je še dodal.

Daniel Jug iz Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi je v današnji izjavi povedal, da bo policija tudi letos med božično-novoletnimi prazniki aktivno izvajala preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard! Pri tem bosta pomagala tudi mlada akrobata Filip in Blaž, ki predstavljata dober primer, da se da veselje in zadovoljstvo doseči tudi na drugačen način.

Med drugim je Jug povedal tudi, "da so petarde kategorije F2 in F3 v Sloveniji prepovedane in to z razlogom, saj petarde, poleg doma narejenih pirotehničnih izdelkov, lahko povzročijo najtežje nesreče, ki imajo za posledico opekline, raztrganine, izgubo vida, izgubo sluha in celo amputacije rok".

"Dolgoletno preventivno delo vseh kaže rezultate, saj je bilo lani v UKC Ljubljana obravnavanih pet poškodb zaradi uporabe pirotehnike, najmanj v zadnjih devetnajstih letih! Še naprej se bomo trudili in upamo, da bomo pri ozaveščanju še naprej tako dobro sodelovali z vsemi službami in mediji. Poškodovanega dela telesa po poškodbi ni mogoče vrniti v enako stanje kot pred poškodbo. Pri uporabi pirotehnike je potrebna podobna zbranost in odsotnost psiho aktivnih snovi kot pri vožnji, saj so lahko posledice v nasprotnem enako tragične," je dejal dr. Simon Herman.

"Da imajo uporabniki pirotehničnih sredstev zelo inovativen pristop, da bi dosegli kar se da močan in nazoren pok, jih pogosto odvržejo kar v koše za smeti ali celo v večje komunalne zabojnike," pa je povedal Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana. "V Gasilski brigadi Ljubljana v prednovoletnem času beležimo porast požarov košev za smeti in komunalnih zabojnikov. V zadnjih dneh leta interveniramo pri gašenju takšnih požarov tudi večkrat na dan. In dejstvo je, da je vzrok za večino takšnih požarov prav aktivirana pirotehnika, odvržena v smetnjak. To pa lahko povzroči zelo hude posledice. Zaradi gorečega smetnjaka so mnogokrat ogroženi bližnji objekti, kot so vozila, nadstrešnice ali celo bivalni objekti. Druga posledica takšnih dejanj je velika možnost, da bo gasilska enota prav v času posredovanja na primeru gorečega smetnjaka mnogo bolj potrebna pri reševanju na drugem mestu. Apeliramo torej, da aktivirana pirotehnika nikakor ne sodi v smetnjake ali komunalne zabojnike," je še dejal Robert Okorn.

Kateri izdelki so dovoljeni in kateri prepovedani?

Nekateri pirotehnični izdelki so na trgovskih policah sicer celo leto, prodaja ognjemetnih izdelkov F1. kategorije, katerih glavni učinek je pok (to so pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), pa je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana. To so petarde različnih oblik in moči. Prodaja pirotehničnih izdelkov F1. kategorije (kot so tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice) ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije (kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena mlajšim od 16 let.

Pirotehnične izdelke F1. in F2. kategorije lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let, le če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od osemnajst let.

Predvidena globa za prekršek je od 400 do 1.200 evrov. Pri tem se izreče tudi stranska sankcija odvzema pirotehničnega izdelka. Stranska sankcija se izreče tudi, če izdelki niso storilčeva last.

Kaj je prepovedano?

- predelovati pirotehnične izdelke zaradi večjega učinka (prepovedana je tudi posest takih izdelkov),

- uporabljati pirotehnične izdelke v drugih predmetih,

- zdelovati pirotehnične izdelke ali zmesi in imeti v posesti take izdelke in

- preprodajati pirotehnične izdelke.

Kupujte le originalne izdelke pri pooblaščenih prodajalcih

Vse, ki boste kupovali in uporabljali pirotehnične izdelke, pozivamo, da z zgledom pripomorete k njihovi varni uporabi. Kupujte le originalne izdelke in zgolj pri pooblaščenih trgovcih. Pri tem bodite pozorni na oznako CE, ki zagotavlja, da proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določa evropska zakonodaja. Uporabljajte jih le v skladu z navodili proizvajalca, in tako, da s tem ne ogrožate zdravja in premoženja, pomislite pa tudi na živali in okolje.

Če uporabljate pirotehniko, izberite kraj, kjer ne boste motili drugih

Ognjemetne izdelke kategorije F1, katerih glavnih učinek je pok, je prepovedano uporabljati v bližini bolnišnic, v strnjenih naseljih, stanovanjskih zgradbah in zaprtih prostorih, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo javni shodi in javne prireditve. Ne pozabite, da se pokov ne bojijo le ljudje, temveč tudi živali, ki jim december prav zaradi uporabe pirotehnike predstavlja izjemno stresen čas v letu. Zato uporabo pirotehnike prilagodite tudi njim. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

Med lanskimi prazniki hudo poškodovane tri osebe

Policisti so med 1. decembrom 2018 in 10. januarjem 2019 obravnavali tri hude telesne poškodbe, dva sta bila mladoletnika. Vsi poškodovani so bili moškega spola. Najpogostejši razlogi za nastanek poškodb so eksperimentiranje s pirotehničnimi snovmi, neodgovornost posameznika in neupoštevanje navodil proizvajalca.

Pri uporabi pirotehnike ni prostora za alkohol, droge ali objestnost

Pri uporabi ognjemetnih izdelkov ni prostora za alkohol, droge, nepremišljenost in objestnost. Njihova neprevidna uporaba ali celo uporaba v neustreznem psihofizičnem stanju namreč lahko povzroči prehude in nepovratne posledice, ki nas lahko zaznamujejo za vse življenje!

Ugotovljene kršitve v letu 2018

Leta 2018 je Inšpektorat RS za notranje zadeve ugotovil 18 kršitev Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi (Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke in Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki). Prav tako je bilo zaseženih več pirotehničnih izdelkov, ki niso bili predpisano označeni (manjkala je CE oznaka).

Policisti so ugotovili 66 kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, 35 kršitev so storile mladoletne osebe. Policisti so obravnavali tudi 18 primerov poškodovanj premoženja. Večina poškodovanj kaže na očiten namen poškodovanja tuje stvari, kot na primer poškodovanje cvetličnih korit, okenskih stekel, zabojnikov za smeti, gospodarskega poslopja, poštnih nabiralnikov.

V tem obdobju je bilo zaseženo tudi 6.071 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov.