Skoči do osrednje vsebine

Otvoritev Večnacionalnega centra za letalsko usposabljanje za podporo specialnim silam

V sredo, 11. decembra 2019 je v vojašnici "podpolkovnik Mirko Vukušić" v Zemuniku pri Zadru potekalo odprtje Večnacionalnega centra za letalsko usposabljanje za podporo specialnim silam. Slavnostnega odprtja centra so se udeležil obrambni ministri sodelujočih držav in drugi visoki gostje. Med njimi načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc.

Ustanovitev Centra za usposabljanje v Zadru je rezultat sodelovanja Republike Bolgarije, Republike Hrvaške, Madžarske in Republike Slovenije, ki imamo okviru Natovega procesa obrambnega planiranja identične cilje zmogljivosti na področju razvoja zračnih zmogljivosti v podporo delovanju specialnih sil (Special Operation Air Task Units - SOATU). Zato so se omenjene zaveznice odločile za skupni pristop, pri izpolnjevanju teh ciljev zmogljivosti. SOATU predstavlja visoko usposobljeno večnamensko zmogljivost, ki je primerna za delovanje na širokem spektru nalog zavezništva, kot tudi v nacionalnem okviru.

Center za usposabljanje v Zadru bo omogočal načrtovanje in izvajanje usposabljanja posadk helikopterjev, ki bodo podpirale delovanje specialnih sil. Ustanovljen je bil na podlagi Memoranduma o razumevanju o sodelovanju v Večnacionalnem letalskem programu za specialno delovanje (Multinational Special Aviation Programme – MSAP), ki so ga obrambni ministri podpisali oktobra 2018. Njegov namen je zagotoviti skupne zmogljivosti za usposabljanje na stroškovno učinkovit način, s čimer se bo povečala tudi interoperabilnost tako med podpisnicami memoranduma, kot tudi v celotnem zavezništvu in v odnosih s partnerji. Center za usposabljanje v Zadru bo tako podpiral izgradnjo nacionalnih zmogljivosti helikopterskih enot specialnih sil sodelujočih držav, ki je eden od zahtevnejših ciljev zmogljivosti zavezništva.

Usposabljanje bo obsegalo teoretični in praktični del. Začetna usposabljanja bodo namenjena inštruktorjem, ki bodo svoje veščine in znanja prenesli na pripadnike enot, ki morajo doseči zahtevane stopnje usposobljenosti. Že letos jeseni so v Centru za usposabljanje v Zadru začeli izvajati program teoretičnega usposabljanja inštruktorjev, letalska usposabljanja pa naj bi se začela leta 2021. Dolgoročna ambicija je, da postane Natov center odličnosti za letalsko usposabljanje enot za podporo specialnim silam. Usposabljanje v Zadru bo odprto tudi za vse druge članice Nata in partnerske države.

Minister Karl Erjavec je povedal, da Slovenija s pristopom k Centru za usposabljanje v Zadru prispeva h krepitvi regionalnega varnostnega sodelovanja in interoperabilnosti ter dodal: »Vse države imamo podobne zmogljivosti in dobro je da skupaj treniramo in preverimo kako lahko usklajeno delujemo. Pomembno je, da znižamo stroške usposabljanja in ne nazadnje je pomembno, da se ljudje, ki na teh sistemih delujejo medsebojno spoznajo. Prepričan sem, da nam bo ta center prinesel dodano vrednost.«
Za predsednika izvršnega odbora Večnacionalnega letalskega programa za specialno delovanje (MSAP) je bil imenovan polkovnik Dean Kranjčec, vodja oddelka za načrtovanje obrambnih zmogljivosti v MORH, podpolkovnik Tomislav Pušnik iz letalske šole hrvaškega letalskega centra za usposabljanje pa je bil izvoljen za direktorja. Mesto namestnika direktorja MSAP je pripadlo Madžarski, dva položaja sta zasedla bolgarski in slovenski častnik, preostalih pet položajev pa pripadniki Hrvaške vojske.

Pristop k skupni izgradnji zmogljivosti SOATU je za Republiko Slovenijo koristen predvsem z vidika zahtevnosti zmogljivostnega cilja, interoperabilnosti, dostopa do ekspertize Natovega poveljstva za specialne operacije ter gospodarnejšega načrtovanja finančnih virov za njegovo implementacijo. Ta zmogljivost se tesno veže tudi na nalogo Slovenske vojske za evakuacijo državljanov Republike Slovenije iz tujine, kot tudi na vse ostale naloge letalskih enot Slovenske vojske. Temeljila bo lahko tudi na nadgradnji obstoječih zmogljivosti vojaških letalstev sodelujočih držav.