Skoči do osrednje vsebine

Maribor: vse nared, da bo hitra cesta skozi mesto prevozna brez vinjete

Hitra cesta H2 med Pesnico in Teznim že dolgo ne bi smela biti kategorizirana kot hitra in zato cestninska, z novim letom bo vinjetni sistem na njej tudi odpravljen.

Na ministrstvu za infrastrukturo smo uresničili napovedi ministrice Alenke Bratušek in še pred iztekom leta pripravili spremembo Uredbe o kategorizaciji državnih cest, v kateri smo cesto H2 prekategorizirali iz cestninske v izbirno cestninsko cesto.

Uredba je medresorsko usklajena, o uveljavitvi novega cestninskega režima bo vlada odločala prihodnji teden.

S prekategorizacijo hitre ceste H2 v izbirno cestninsko cesto bomo vzpostavili ustrezno kategorijo te ceste.

Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest določa, da so hitre ceste tiste ceste, ki se navezujejo na avtoceste ali na cestne sisteme sosednjih držav in ki povezujejo središča regionalnega pomena. Uredba poleg tega določa še, da se po izgraditvi avtoceste obstoječa državna cesta ali odsek državne ceste, ki poteka vzporedno z novozgrajeno daljinsko cesto, prekategorizira med regionalne ceste tako, da se zagotovi nepretrgana vzporedna povezava te kategorije.

Hitra cesta H2 je z izgradnjo vzporednega avtocestnega odseka Dragučova–Maribor izgubila funkcijo prevzemanja daljinskega prometa in se na južni strani navezuje na regionalno cesto R2-430, na severni strani pa na regionalno cesto R2-427. Temu je treba prilagoditi tudi njeno kategorijo.

Na ministrstvu smo pravila iz Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest upoštevali in v predlagani spremembi Uredbe o kategorizaciji državnih cest hitro cesto H2 priključujemo k regionalni cesti R2-430.

Po sprejemu na vladi bo uredba začela veljati s 1. januarjem 2020. Od takrat naprej bo dosedanja hitra cesta H2 postala cestninski odsek izbirne cestninske ceste in se glede na to, da se na ta odsek lahko preusmeri tranzitni tovorni promet iz cestninske ceste, še naprej cestninila za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.