Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna izmenjava izkušenj preiskovalcev letalskih nesreč

Predstavniki Službe za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov so se v okviru rednega sodelovanja v regiji srečali s predstavniki Državne komisije za preiskovanje nesreč in resnih incidentov zrakopolovov, izrednih dogodkov, ki ogrožajo varnost železniškega prometa in pomorskih nesreč v Podgorici v Črni gori.

Namen srečanja je bila izmenjava izkušenj in dobrih praks s področja preiskovanja v zvezi z varnostjo v civilnem letalstvu ter prizadevanje za doseganje višjega nivoja kakovosti pri izpolnjevanju standardov Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO).

Iskalnik