Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje in profesionalizacija naročnikov na področju javnega naročanja

Predstavnici Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje sta ta teden izvedli seminar s področja javnega naročanja, ki ga je za svoje člane organiziralo Združenje občin Slovenije. Mag. Urška Skok Klima in Maja Marinček iz MJU sta v sklopu predavanj predstavili portal javnih naročil, ki pomembno prispeva k zmanjšanju administrativnih bremen za naročnike ter k večji učinkovitosti in transparentnosti javnega naročanja.

Opozorili sta tudi na bistvene poudarke, ki jih je treba upoštevati pri zagotavljanju elektronske oddaje ponudb in uporabi spletne aplikacije e-Dosje. Slednja naročniku omogoča, da podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazil, namesto v uradni evidenci preveri preko elektronskih sredstev. Predstavljen je bil tudi nedavno sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (novela ZPVPJN-C).

V sklopu projekta profesionalizacije naročnikov ministrstvo tako aktivno deluje tudi na področju izvedb različnih predavanj in seminarjev. Že v začetku januarja 2020 načrtujemo ponovno izvedbo brezplačnih predstavitev novosti iz zakonodaje in drugih uporabnih vsebin, kot so novela ZPVPJN-C, portal e-Revizija, izvajanje dela ZJN-3 po sprejetem sklepu ustavnega sodišča o začasnem zadržanju in uporabo e-Dosje, prenovljeno Uredbo o zelenem javnem naročanju in ostale spremembe novosti.

predavanje predstavnikom občin

1 / 2
predavanje predstavnikom občin | Avtor MJU

Iskalnik