Skoči do osrednje vsebine

4. seja Sveta za ženske na podeželju

Državni sekretar Damjan Stanonik se je danes udeležil 4. seje Sveta za ženske na podeželju. Na seji so med drugim razpravljali o problematiki poklicnih poškodb in bolezni na slovenskih kmetijah ter o možnem sodelovanju društev kmečkih žena z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije.

4. seja Sveta za ženske na podeželju

Članica sveta dr. Majda Černič Istenič (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in ZRC SAZU) je podrobneje predstavila problematiko poklicnih poškodb in bolezni na slovenskih kmetijah. Poudarila je, da je za pozitiven odnos do poklica kmeta potrebno spremljati in se odzivati na delovne in socialne razmere, v katerih delajo člani kmečke družine, skozi njihov celoten življenjski potek in ne le v času prevzema kmetije. Od tega, kako je v kmečkem poklicu zadovoljna sedanja delovno aktivna generacija, bo odvisna tudi odločitev mlade generacije za ta poklic. Kmetje in kmetice se zavedajo tveganosti in potencialnih nevarnosti svojega delovnega okolja, a je za preventivo in tudi za blažitev posledic takih dogodkov, npr. z uvedbo socialno-delovne pomoči, še premalo poskrbljeno.

Ana Kominka (Zavod Sena plus) je predstavila predlog projekta Zeleni lokalni okusi Slovenije, ki se povezuje z Resolucijo o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«. Navedeni projekt bi omogočil dvig kakovosti življenja ter gospodarsko aktivnost na podeželju, spodbujal ureditev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, upoštevajoč lokalne pobude, medpanožno sodelovanje ter krepitev navezave turizma na lokalne pridelke, izdelke, hrano, itd. To bi omogočalo v prvi vrsti prav ženski populaciji, da začuti svojo vrednost in pomembnost v prid ohranjanja tradicionalnih jedi ter promocijo v ostalih panogah, kot so gostinstvo, turizem ter gospodarski sektor. Pobudnici projekta sta Obrtno podjetniška zbornica Slovenije ter Zavod Sena plus.

Sestavljajo ga: Vlasta Nussdorfer, Irena Ule (predsednica Zveze kmetic Slovenije), dr. Majda Černič Istenič (Znanstvenoraziskovalni center, SAZU), Nežka Režek (Zveza kmetic Slovenije), Jožica Gričnik (Zveza kmetic Slovenije), Rok Damijan (ZSPM),  Slavica Gašparič (ZSPM), Doris Letina (ZSPM), Cveto Zupančič (KGZS), Andrejka Krt (KGZS), Tilen Božič (državni sekretar MDDSZ), Natalija Kovač Jereb (državna sekretarka MF), Damjan Stanonik (državni sekretar MKGP), Hermina Oberstar (MKGP).

Iskalnik