Skoči do osrednje vsebine

Poslanica ministrice Katič ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

10. decembra leta 1948 je bila v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic. Omenjena deklaracija predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje.

V nadaljevanju objavljamo poslanico ministrice za pravosodje Andreje Katič:

"Dan človekovih pravic je priložnost za razmislek o pomenu in skrbi za človekove pravice, ki so bile težko pridobljene. Žal se zdi, da vloženega truda in napora prejšnjih generacij ne cenimo dovolj in kot družba vse bolj lahkotno stopamo v obdobje pozabe, ki nas pelje v zaton človekovih pravic.

Prav te so namreč v današnjem času vse pogosteje prezrte, saj so v vsakdanjem življenju ranljivi posamezniki in skupine še vedno prepogosto izpostavljeni diskriminaciji, ksenofobiji in sovraštvu do sočloveka. Posamezniku se njegove pravice sicer zdijo samoumevne, a vse prepogosto pozabljamo in taistih pravic sočloveku ne priznamo. Predvsem slednje je v današnji družbi skrb vzbujajoče. Zato začnimo skrbeti za svoje pravice, pri tem pa jih dosledno priznavajmo tudi drugim.

Ministrstvo za pravosodje je pozorno glede ravni spoštovanja človekovih pravic v družbi. Tukaj opozarjamo na poskuse, ki v zasledovanju večje učinkovitosti zanemarjajo položaj posameznika v odnosu do države. Zavedati se moramo, da pridobljene človekove pravice niso samoumevne, zlasti, ko se soočamo z izzivi v današnji družbi, npr. z revščino, migracijami, nestrpnim in sovražnim govorom. 

Pri pripravi področne zakonodaje, s katero posegamo v pravice posameznikov, iščemo rešitve, ki so sorazmerne tako z vidika varstva javnega interesa, kot tudi z vidika položaja posameznika, npr. ureditev kazenskega postopka, položaja žrtev kaznivih dejanj, obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in izvrševanja kazenskih sankcij.

Ministrstvo v zadnjih letih posveča več pozornosti področju človekovih pravic tudi na izobraževanjih, namenjenih sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom, ki jih organizira Center za izobraževanje v pravosodju, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje. Pri tem se izpostavljajo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice, ki nam vsem, zakonodajni, izvršilni in sodni veji, nastavlja ogledalo.

Na ministrstvu se zavedamo, da je pred nami še veliko dela, saj je spoštovanje človekovih pravic ideal, ki pa ga je težko v polnosti doseči, saj je že ena sama kršitev človekovih pravic preveč."

 

Iskalnik