Skoči do osrednje vsebine

DRSV gostila nacionalni posvet projekta FramWat

Direkcija RS za vode je v torek, 10. 12. 2019, kot pridruženi partner projekta FramWat gostila nacionalni posvet v organizaciji podjetja Limnos d.o.o. in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na slovenskih tleh projekt poteka na pilotnem območju porečja Kamniške Bistrice.

Srečanje je tretje v nizu nacionalnih posvetov, njegov namen pa je deležnikom urejanja prostora in zainteresirani javnosti predstaviti rezultate projekta, saj se ta zaključuje sredi leta 2020. V projektu sodeluje 15 partnerjev iz 7 držav srednje Evrope z namenom zasnove orodij za prepoznavanje in aktivacijo naravnih retenzijskih površin s ciljem kontroliranega razlivanja vode v času visokih voda.

Istočasno na Direkciji poteka mednarodni projekt Danube Floodplain (Interreg Podonavje). Oba projekta sodita v okvir izvajanja ukrepov iz nacionalnega Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti.

Direkcija podpira aktivnosti na področju prepoznavanja in ščitenja naravnih razlivnih površin, tovrstni posveti pa so nujni za izmenjavo znanj in izkušenj med različnimi strokami, organi in lokalnimi skupnostmi, saj pripomorejo k iskanju skupnih rešitev. Tudi prisotni na posvetu so se strinjali, da je ohranjanju razlivnih površin z namenom zmanjševanja poplavne ogroženosti potrebno dati velik pomen.