Skoči do osrednje vsebine

Podeljene nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in za izvajanje rejniške dejavnosti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tudi letos podelilo nagrade in priznanje za delo na področju socialnega varstva in priznanja za izvajanje rejniške dejavnosti za leto 2019. Nagrade in priznanja jim je na Brdu pri Kranju podelila ministrica mag. Ksenija Klampfer.

Prejemniki nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva

Nagrado za življenjsko delo je prejel dolgoletni direktor centra za socialno delo Marjan Vončina. Nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih sta prejela posebni socialno varstveni zavod Dom Nine Pokorn Grmovje in Špela Reš, ki z Logout-om že vrsto let soustvarja zgodbo o uspehu in sooblikuje prvi slovenski primer dobre prakse na področju specializirane obravnave zasvojenosti s spletom.

Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela je prejela Štefanija L. Zlobec, ki že od leta 2009 aktivno deluje na področju obvladovanja demence in pomoči osebam z demenco ter njihovim svojcem.
Skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju sta prejela: Dom Petra Uzarja Tržič in Reintegracijski center Centra za pomoč, terapijo, socialno rehabilitacijo in reintegracijo zasvojenih, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjska.

Že sedemnajsto leto zapored smo podelili tudi priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti. Priznanja so prejele dolgoletne rejnice Janka Dolinšek, Ladi Klemen in Majda Justinek Koban. Ne glede na različnost rejniških družin je njihov cilj isti, to je čim bolje poskrbeti za otroke, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti s svojimi starši in jih opremiti za samostojno življenje in delo. Gre za rejnice, ki svoje delo opravljajo kakovostno, predano, predvsem pa z velikim srcem.

Vsem dobitnikom nagrad in priznanj iskreno čestitamo.