Skoči do osrednje vsebine

Napoved Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da bo objavilo Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo najmanj s polovičnim delovnim časom, ki so rojene leta 1986 ali kasneje.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 159.000,00 evrov (53 delovnih štipendij v višini 3.000,00 evrov).

Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec bo 13. 12. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Razpis bo odprt od 13. 12. 2019 do 13. 1. 2020.