Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Katič: "Novela ZIntPK-C predstavlja priložnost, da se z zagotovitvijo ustreznejšega normativnega okvira prispeva k učinkovitejšemu boju proti korupciji."

9. decembra 2003 je bila podpisana konvencija ZN proti korupciji, prvi pravno zavezujoč mednarodni instrument za boj proti korupciji, zato danes obeležujemo mednarodni dan boja proti korupciji.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič: »Vlada Republike Slovenije se je s podpisom koalicijske pogodbe zavezala, da bo za učinkovitejši boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu prenovila zakonodajo in zagotovila orodja za učinkovitejše delovanje Komisije za preprečevanje korupcije. Zato smo na Ministrstvu za pravosodje pripravili Novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki na tem področju zagotovo predstavlja napredek in je trenutno v obravnavi v Državnem zboru.

Na letni ravni zaradi korupcije v Sloveniji izgubimo po nekaterih podatkih okoli 3,5 milijarde evrov letno ali 8,5 % bruto domačega proizvoda. Novela ZIntPK-C predstavlja priložnost, da se z zagotovitvijo ustreznejšega normativnega okvira prispeva k učinkovitejšemu boju proti korupciji ter s tem spodbudi tudi KPK, da še učinkoviteje pristopi k izvajanju svojih nalog na področju integritete in preprečevanja korupcije. Novela tako spreminja oziroma dopolnjuje ukrepe na področju boja proti korupciji s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanja korupcijskih tveganj v Sloveniji.

Pri pripravi novele smo naleteli na veliko nerazumevanja za koncept boja proti korupciji, veliko nerazumevanja in nepoznavanja načina delovanja tovrstnih institucij. V začetku meseca novembra je v državnem zboru potekala javna predstavitev mnenj, na kateri smo poskušali pridobiti mnenja vseh pomembnih deležnikov in ugotoviti, kakšna so stališča strokovne javnosti do predvidenih sprememb. Odziva je bilo relativno malo, so pa nekateri govorci podprli rešitve v noveli. Presenetljivo veliko nasprotovanja prihaja tudi s strani predsednika KPK, kar je težko razumeti. Na srečo njegovi sodelavci ne delijo vedno njegovih pogledov. Kljub vsemu se bomo potrudili izpeljati ta zakonodajni projekt in komisiji dati nova orodja, da ne bo več »brezzobi tiger« in da bo svoje poslanstvo lahko bolj učinkovito upravljala.«