Skoči do osrednje vsebine

Sanacija po ujmi v Dovžanovi soteski

V soboto smo zaključili z deli pri odpravi posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav med 29. in 30. oktobrom 2018 na območju Tržiške Bistrice s pritoki. Dela so obsegala sanacijo ceste in mostov v Jelendolu.

Vrednost izvedenih del na vodotokih in vodni infrastrukturi, na območju Občine Tržič znaša 1.564.808,47 EUR, ocena potrebnih sredstev za nadaljevanje odprave posledic poplav med 29. in 30. oktobrom 2018 na vodotokih in vodni infrastrukturi na območju Občine Tržič pa za prihodnja leta znaša 1.700.000 EUR.

Dela v okviru sanacijskega programa so tekla usklajeno in sočasno - tako dela, ki jih je izvajala občina kot tudi dela, ki jih je izvajal koncesionar Direkcije RS za vode. "Ravno s sredstvi in odzivom takoj po nesreči smo dosegli največji učinek," je povedal direktor direkcije Tomaž Prohinar. "Sredstva so bila na razpolago in lahko smo izvedli potrebne prerazporeditve ter pričeli z deli." 

Iskalnik