Skoči do osrednje vsebine

Sprememba uradnih ur v petek, 13. decembra 2019 na Upravni enoti Ljubljana

Upravna enota Ljubljana obvešča stranke, da bo v petek, 13. decembra 2019 omejen razpored uradnih ur.

Vse izpostave upravne enote (izpostava Center, izpostava Vič-Rudnik, izpostava Šiška, izpostava Moste-Polje ter izpostava Bežigrad) bodo poslovale od 8. do 10. ure.

Sektor za upravne notranje zadeve (Tobačna ulica 5, Ljubljana) bo posloval od 8. do 10. ure, nato pa se bodo do 14. ure izvajale samo nujne naloge po posameznih oddelkih.

Oddelek za javni red:

 - izdaja potnega lista ali osebne izkaznice v nujnih primerih

- naznanitev pogrešitve potnega lista ali osebne izkaznice (ko je naznanitev potrebna za izdajo v nujnih primerih)

- izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva  (v nujnih primerih).

Oddelek za promet:

 - sprejem vlog za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj ter izdaja le-teh v nujnih primerih, ko bi ne-izdaja imela za posledico materialno škodo za državljane oz. pravne osebe

- podaljšanje oz. registracija vozil diplomatskih predstavništev in konzulatov, mednarodnih in meddržavnih organizacij ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in članov njihovega osebja, ko bi ne podaljšanje oziroma registracija imelo za posledico materialno škodo za diplomate oz. diplomatska predstavništva

- izdajo parkirne karte, ko bi ne-izdaja imela za posledico materialno škodo za državljane oz. pravne osebe

- zagotavljanje nemotenega posredovanja podatkov iz uradnih evidenc, katerih upravljavec je Ministrstvo za infrastrukturo, če se v zahtevi za posredovanje le-teh izkaže namen, povezan z varovanjem življenja, osebne varnosti, ljudi in premoženja, ter za namen zagotavljanja uresničevanja funkcij organov in organizacij, ki te podatke potrebujejo.

Oddelek za matične zadeve:

 - vpisi rojstev in smrti, izdaja izpiskov iz matičnega registra in priznanje očetovstva v nujnih primerih.

Glavna pisarna:

 - sprejem nujnih vlog, ki jih sicer sprejema glavna pisarna.

Oddelek za tujce:

 - sprejem vlog za izdajo/podaljšanje dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja v primeru, da se tujcu izteka veljavno dovoljenje za prebivanje in delo ter izdaja potrdila o vloženi prošnji

- izdaja dovoljenja za prebivanje oz. potrdila o prijavi prebivanja v nujnih primerih

- evidentiranje prenehanja dovoljenja za prebivanje v register tujcev v nujnih primerih.

 

V pričakovanju razumevanja naših poslovnih odločitev vas lepo pozdravljamo.