Skoči do osrednje vsebine

Sprememba roka za izvedbo usposabljanj za ukrep dobrobit živali za leto 2019

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019.

Krave na travniku

Govedo na paši

Z uredbo se rok za izvedbo usposabljanj za ukrep dobrobit živali podaljša s 15. decembra 2019 na 25. februar 2020. Datum, na katerega Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za namen upravnega pregleda prevzame podatke iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja, pa se spremeni s 15. januarja 2020 na 17. marec 2020.

S podaljšanjem roka se bo izvajalcem usposabljanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, omogočila izvedba usposabljanj za vse upravičence iz ukrepa dobrobit živali.

Z ukrepom dobrobit živali se rejce spodbuja k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali, med pogoji za pridobitev finančne pomoči pa je tudi usposabljanje o pomenu dobrobiti živali. Slovenija bo za izvedbo ukrepa v letu 2019 namenila do 7,2 milijona evrov, plačila pa se bodo izvedla po 1. marcu 2020.

Ukrep "Dobrobit živali"