Skoči do osrednje vsebine

Pravosodni policisti bodo pri delu uporabljali nova vozila

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v mesecu novembru 2019 v uporabo prevzela 16 novih službenih vozil, od tega 9 večjih kombiniranih specialnih vozil Ford Tourneo Custom in 7 manjših kombiniranih specialnih vozil Citroen Berlingo.

Nova vozila bodo nadomestila dotrajana vozila po posameznih zavodih za prestajanje kazni zapora, s katerimi pravosodni policisti opravljajo prevoz zaprtih oseb v različne zunanje institucije: na sodišča, v zdravstvene ustanove, na centre za socialno delo, upravne enote, idr. in so varnostno preurejena na način, da omogočajo varen in human način prevoza zaprtih oseb. Vozila imajo vgrajeno tudi vso potrebno opremo za nemoteno delo pravosodnih policistov.

Nova vozila je prejela večina zavodov in njihovih oddelkov: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je prevzel 3 velika in 1 malo specialno vozilo, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana: 3 velika specialna vozila, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor: 1 veliko in 1 malo vozilo, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje: 2 veliki vozili, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper: 2 mali vozili, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig: 1 malo vozilo ter Oddelek Nova Gorica in Murska Sobota: po 1 malo specialno vozilo.

Vozila so bila nabavljena v postopku javnega naročanja za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, v katerem je bil izbran ponudnik za večja specialna vozila Ford Summit Avto, za manjša specialna vozila pa Avtotehna Vis d.o.o. Ljubljana.

Prevzem novih specialnih vozil je pomembna pridobitev za naše delo, saj omogočajo varen prevoz zaprtih oseb in naših zaposlenih. Večja specialna vozila so predelana na nov način, ki omogoča prevoz večjega števila zaprtih oseb in zaposlenih hkrati, kar bo za naš organ predstavljalo prihranek tako pri materialnih kot človeških virih.

Nova specialna vozila Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij za prevoz zaprtih oseb | Avtor Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

1 / 3