Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela uredbo o denarnih nagradah v Slovenski vojski

Vlada je na seji danes, 5. decembra, sprejela Uredbo o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski. Uredba bo objavljena v Uradnem listu.

Vlada lahko na predlog ministra odloči, da se vojakom, izjemoma pa tudi drugim pripadnikom, ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet let ali za popolnitev začasne enote oziroma druge sestave, zlasti za opravljanje vojaške službe izven države, izplača posebna denarna nagrada (štirinajsti odstavek 49. člena Zakona o službi v Slovenski vojski) oziroma lahko odloči, da se lahko izplača posebna denarna nagrada vojaškim osebam, ki podaljšajo pogodbo o zaposlitvi (četrti odstavek 61. člena Zakona o službi v Slovenski vojski). Trenutno so višina, pogoji in način izplačila posebne denarne nagrade urejeni z Uredbo o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi.

Glede na negativen trend kadrovske popolnitve Slovenske vojske je eden od ključnih ciljev nabora ukrepov za izboljšanje kadrovske situacije povečanje zanimanja za zaposlitev in zagotovitev načrtnega zadrževanja kadrov ter zaustavitev zmanjševanja kadrovske sestave Slovenske vojske. S tem namenom je vlada spremenila institut posebne denarne nagrade, do katere so upravičene vojaške osebe ob prvi sklenitvi ali podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Z uredbo je spremenjena dinamika izplačevanja, in sicer se nagrajevanje izplačuje postopno ob zaključku vsakega leta in ne na začetku kot doslej, kar se v praksi ni pokazalo kot najbolj ustrezno. Do posebne denarne nagrade bodo upravičene vse vojaške osebe, ki bodo imele prvo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas za najmanj pet let. Vojaškim osebam bo izplačana posebna denarna nagrada tudi ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas za vsako leto opravljanja vojaške službe, ne glede na to za kakšno obdobje vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi.

Posebna denarna nagrada v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji bo izplačana tudi osebam, ki bodo sklenile pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za popolnitev začasne enote ali druge sestave, ki bo napotena na opravljanje vojaške službe izven države in je ne bo mogoče popolniti s pripadniki stalne sestave ali pogodbenimi pripadniki rezervne sestave Slovenske vojske