Skoči do osrednje vsebine

Srečanje Slovenskega partnerstva za tla ob letošnjem Svetovnem dnevu tal - »Stop eroziji tal, zavarujmo našo prihodnost!«

 • Ministrstvo za okolje in prostor
Ob letošnjem Svetovnem dnevu tal, katerega slogan je »Stop eroziji tal, zavarujmo našo prihodnost!«, je ponovno potekalo srečanje Slovenskega partnerstva za tla, na katerem je bil poudarek predvsem na osvetlitvi problematike erozije tal na kmetijskih zemljiščih. Tudi letos Ministrstvo za okolje in prostor vabi, da na spletni naslov gp.mop@gov.si z oznako »Slovensko partnerstvo za tla« posredujete vaša mnenja in pobude, katere vsebine bi bilo treba v okviru Slovenskega partnerstva za tla predstaviti ali se o njih pogovoriti.

Erozija predstavlja eno največjih groženj s katero se sooča svetovna proizvodnja hrane. Svetovni viri navajajo, da se tla s kmetijskih površin izgubljajo 10 do 40 krat hitreje, kot je hitrost njihovega nastajanja. Zaradi erozije tal se vsako leto izgubi približno 10 milijonov ha nasadov, kar vpliva na prehransko varnost. Več kot 99,7 % hrane se v svetovnem merilu pridobi s kopnega in manj kot 0,3 % iz oceanov in vodnih ekosistemov, zato z varovanjem in ohranjanjem tal povečujemo prehransko varnost, človeško blaginjo in zdravje ekosistemov.

Letošnje srečanje Slovenskega partnerstva za tla je bilo namenjeno osvetlitvi problematike erozije tal na kmetijskih zemljiščih. Nekaj poudarkov iz predstavitev:

 • mikro-erozijski procesi na obdelovalnih površinah se dogajajo ves čas in v velikem obsegu;
 • vetrna erozija v Sloveniji ni več novost;
 • slabšanje ekonomske moči kmetij pomeni manjše varovanje tal;
 • kmetijska gospodarstva bi morala imeti načrt erozijskih tveganj za tla, ki jih obdelujejo;
 • izsledki nedvoumno kažejo, da dolgoletna ohranitvena obdelava tal izboljšuje kakovost tal (20 % prekritost tal z vegetacijo lahko do 50 % zmanjša erozijo tal);
 • ohranitveno kmetijstvo je tek na dolge proge in rabi finančne spodbude, tudi za nakup ustrezne kmetijske mehanizacije;
 • erozija ni prisotna samo v kmetijstvu, zaznamo jo med drugim tudi v gozdu, na opuščenih kmetijskih zemljiščih in opuščenih industrijskih območjih;
 • modeliranje erozije tal v mednarodnih organizacijah ima pozitivne učinke, vendar je treba modele nadgraditi z podrobnejšimi nacionalnimi podatki, ki temeljijo na specifičnih značilnostih tal;
 • namakanje je antropogen proces, ki ga moramo izvajati tako, da ne povzročamo erozije tal;
 • ponovna vzpostavitev protivetrnih pasov;
 • strniščne posevki ohranjajo organsko snov v tleh, nudijo hrano opraševalcem, preprečujejo erozijo tal, zato jih je treba finančno podkrepiti;
 • iskanje rešitev (Searching for Soilution) pa je sporočilo mladih gimnazijcev.

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je leta 2013 razglasila 5. december za Svetovni dan tal z namenom ozaveščanja o pomembnosti tal. Vsako leto FAO s sloganom naslavlja perečo tematiko s področja tal. Letošnji slogan je »Stop eroziji tal, zavarujmo našo prihodnost!«.

 

Več informacij o Slovenskem partnerstvu za tla