Skoči do osrednje vsebine

Nadaljevanje dobrega bilateralnega sodelovanja s Hrvaško

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je v sredo, 4. decembra 2019, potekala 19. seja stalne slovensko-hrvaške mešane komisije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na seji sta si delegaciji izmenjali informacije o razvoju na področju varstva pred naravnimi in drugimi državami v obeh državah ter izkušnje in dobre prakse glede ukrepanja ob večjih nesrečah v 2019. Hrvaška stran je predstavila predlog oblikovanja skupne enote za zaščito in reševanje, slovenska pa aplikacijo POTROG, ki je namenjena oceni potresne ogroženosti. Prav tako sta o svojem delu v tem letu poročali podkomisiji za usposabljanje in za številko 112.

 Sopredsedujoča stalni komisiji g. Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, s slovenske strani in na hrvaški strani g. Damir Trut, generalni direktor Direktorata za civilno zaščito Republike Hrvaške, sta izrazila zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem ter namero, da se sodelovanje krepi  tudi v prihodnje. V tam namen je bil sprejet okvirni program skupnega dela za leto 2020, v katerem bo ena od glavnih aktivnosti vaja #SIQUAKE2020, ki bo konec maja 2020 v Sloveniji.