Skoči do osrednje vsebine

Gradnja mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu

V okviru nadgradnje železniške proge Zidani most–Celje so se sredi junija 2019 pričela pripravljalna dela za ureditev cest in gradnjo mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu.

Novi 123 metrov dolgi most z dvema asimetričnima razponoma bo imel eno rečno podporo, ki bo locirana izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, ki se je formiral kot posledica toka reke Savinje skozi ovinek. Predvidene so še tri oporne konstrukcije, dve podporni konstrukciji in ureditev cest.

Trenutno je izvedenih vseh pet začasnih in ena stalna podpora. Za potrebe izvedbe opaža, armature in betona prekladne konstrukcije, pa se izvaja montaža začasne podporne konstrukcije iz različnih sestavljenih jeklenih profilov. Montaža se izvaja ob konstantni prisotnosti dveh avtodvigal.

Izvajalec načrtuje v naslednjih štirinajstih dneh zaključiti z montažo začasne podporne konstrukcije in potem v štirih večjih fazah (v največji fazi bo vgrajenega cca 450m3 betona) izvesti mostno konstrukcijo do konec maja 2020. Vmes se bodo sukcesivno še izvajala dela na opornih in podpornih zidovih ter cestnih ureditvah. Rok dokončanja vseh del je meseca oktobra 2020.

Vrednost investicije znaša 6,68 milijona evrov. Dela so sofinancirana z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.